Zmarł ks. prof. Jan Łach

js

publikacja 02.09.2013 10:31

31 sierpnia zmarł ks. prałat prof. dr hab. Jan Łach – emerytowany profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, były rektor tej uczelni.

Śp. ks. prof. Łach Śp. ks. prof. Łach
W roku 2012 został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
arch GN

Msza święta żałobna w kościele w Gorzkowie, we czwartek (5 września) o godz. 14.00. Msza święta pogrzebowa w Bazylice św. Mikołaja w Bochni, w piątek (6 września) o godz. 13.00. Następnie ciało zmarłego zostanie złożone na cmentarzu w Brzeźnicy koło Bochni.

Ks. prof. dr hab. Jan Łach urodził się 15 czerwca 1927 roku w Gorzkowie. Pochodził z parafii Brzeźnica koło Bochni. Egzamin dojrzałości złożył w 1947 roku w Tarnowie. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jana Stepy w dniu 4 maja 1952 roku, w Tarnowie.

Jako wikariusz pracował w parafii Rzezawa. W 1956 roku został skierowany na studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które uwieńczył doktoratem z teologii w 1957 roku. W latach 1959 – 1967 prowadził wykłady z liturgiki, Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, a także lektoraty z języka hebrajskiego i języka greckiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. W roku 1967 wyjechał na dalsze studia do Rzymu, gdzie uzyskał licencjat nauk biblijnych. Od roku 1969 był pracownikiem naukowym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Habilitował się w zakresie teologii biblijnej w 1971 roku, a w roku 1980 został profesorem nadzwyczajnym. W 1987 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego nauk teologicznych. Od 1990 do 1996 roku był rektorem Akademii Teologii Katolickiej. Był wybitnym znawcą teologii biblijnej, autorem bardzo wielu publikacji z zakresu biblistyki, brał też udział w pracach zespołu opracowującego Biblię Tysiąclecia. Po przejściu na emeryturę, od 2001 roku mieszkał w charakterze rezydenta w Gorzkowie.

W 1991 roku został obdarzony godnością Kapelana Jego Świątobliwości, a w 1995 roku otrzymał godność Prałata Honorowego Ojca Świętego. W roku 2012 został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.