Krąg pamięci

js

|

Gość Tarnowski 40/2013

publikacja 03.10.2013 00:00

W Tarnowie w nietypowy sposób uczczono pamięć zamordowanych tu Żydów.

Krąg pamięci Krąg pamięci utworzyła młodzież z tarnowskich szkół oraz Izraela Joanna Sadowska /GN

Najpierw na mieście pojawiły się afisze przypominające o istnieniu tarnowskiego getta, graficznie nawiązujące do tych z czasów wojny. Potem na chodnikach wybranych ulic znakowano granice getta, a przy placu pod Dębem ustawiono bramę z drutem kolczastym, przy której stanęli niemieccy żołnierze. Nikt z tarnowian nie mógł przejść obojętnie wobec tylu symboli. Szczególnie wymownie zrobiło się, gdy 26 września o 13.00 tysiąc młodych ludzi z tarnowskich szkół średnich, w tym spora grupa z Izraela, utworzyła wzdłuż granic getta krąg pamięci. Powiewały flagi żydowskie, słychać było śpiew w języku hebrajskim. A potem przy Bimie przypomniano historię tarnowskich Żydów uwięzionych w getcie, a następnie zamordowanych.

Była też wspólna modlitwa prowadzona przez bp. Wiesława Lechowicza i rabina. – W naszym mieście rozgrywały się dramatyczne wydarzenia, o których w gruncie rzeczy się nie pamięta. Tym happeningiem chcemy przypomnieć tragiczne lata historii miasta – mówi Andrzej Szpunar, dyrektor tarnowskiego muzeum, organizator spotkania. Krąg pamięci i modlitwa były punktami kulminacyjnymi cyklu imprez w 70. rocznicę likwidacji tarnowskiego getta. Żydzi w Tarnowie stanowili sporą część jego mieszkańców. Przed wojną żyło ich tu około 25 tys. i zajmowali znaczące stanowiska państwowe. – Byli to znakomici prawnicy, nauczyciele, historycy, lekarze. Szereg pomysłów, które potem były zrealizowane w Tarnowie, było inicjatywą radnych żydowskich. Była też biedota, która handlowała, czym się dało, żyjąc czasami nawet z datków gminy – dodaje A. Szpunar. Po wybuchu II wojny światowej, zaraz na początku września 1939 r., Niemcy zaczęli stopniowo ograniczać prawa Żydów. Najpierw utworzyli dzielnicę żydowską, a potem getto, gdzie w 1942 roku przebywało 40 tys. Żydów. Podczas pierwszej akcji likwidacyjnej zamordowali ok. 20 tys. osób. Ostatecznie getto zlikwidowano we wrześniu 1943 roku, kilka miesięcy potem Niemcy ogłosili Tarnów Judenrein, czyli miastem „oczyszczonym z Żydów”.