Przedszkolaki a sprawa polska

Kinga Kara

publikacja 10.11.2013 07:29

W diecezji odbywają się już uroczystości Święta Niepodległości.

Przedstawienie rozbiorów Przedstawienie rozbiorów
Kinga Kara

W Ochronce Sióstr Służebniczek BDNP w Tuchowie odbyła się wieczornica patriotyczna pt. „Błogosławiony Edmund – miłośnik ojczystej kultury i wzór patriotyzmu”. Przedstawienie przygotowane zostało z okazji 95. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 199. urodzin bł. Edmunda Bojanowskiego. Montaż słowno-muzyczny powstał pod kierunkiem s. Barbary Szeligi i s. Małgorzaty Pociask. Został zrealizowany dzięki współpracy sióstr i pań pracujących w ochronce – Kingi Kary i Marii Piotrowskiej.

Przedszkolaki w wieku od 3 do 6 lat, zaangażowane w śpiew piosenek patriotycznych oraz recytację wierszy, przypomniały wszystkim zebranym wydarzenia sprzed ponad 200 lat. Dzieci poprzez występ przybliżyły również postać bł. Edmunda, który jest założycielem ochronki oraz Zgromadzenia Sióstr Służebniczek. Wieczornica patriotyczna stała się doskonałą okazją do zapoznania przedszkolaków z historią Polski oraz kształtowania u nich postawy patriotycznej. Głównym celem było rozbudzenie u dzieci miłości do małej i wielkiej ojczyzny, do słabych i starszych, samotnych i ubogich na wzór bł. Edmunda Bojanowskiego.