Redaktor wydania

Joanna Sadowska

|

Gość Tarnowski 48/2013

dodane 28.11.2013 00:00

Od kilku lat w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata biskup tarnowski przyznaje medale Dei Regno Servire (z łac. służyć królestwu Bożemu).

Otrzymują je osoby będące autentycznymi świadkami wiary i budowniczymi królestwa Bożego w diecezji tarnowskiej. W tym roku dzień ten był szczególnie wymowny, bowiem przypadał w niedzielę, kiedy kończył się Rok Wiary, a medale stały się symbolem nagrody, którą Bóg przygotował w niebie dla pełniących Jego wolę. Więcej o osobach wyróżnionych medalem piszemy na ss. IV–V.