Serdecznie dobry człowiek

Ks. Zbigniew Wielgosz

publikacja 28.11.2013 11:36

Tak nazwano bł. Edmunda Bojanowskiego zaraz po jego śmierci. Rozpoczął się rok poświęcony bł. Edmundowi z okazji 200. rocznicy jego urodzin.

Wniesienie relikwii bł. Edmunda Bojanowskiego Wniesienie relikwii bł. Edmunda Bojanowskiego
Ks. Zbigniew Wielgosz /GN

W kościele pw. Ducha Św. w Dębicy został zainaugurowany Rok bł. Edmunda Bojanowskiego ogłoszony przez polskich biskupów. Jego ogólnopolskie rozpoczęcie miało miejsce w sanktuarium na Świętej Górze, a Mszy św. na inaugurację tego czasu przewodniczył abp Stanisław Gądecki. – Główne uroczystości odbędą się w Częstochowie, Warszawie i na Świętej Górze… Planujemy, żeby relikwie bł. Edmunda znalazły się w Panteonie Wielkich Polaków w świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Chcemy, aby Rok bł. Edmunda dział się „oddolnie” poprzez nasze wspólnoty pracujące w parafiach, przez grupy świeckich należących do Rodziny bł. Edmunda. Nasz założyciel to patron na dzisiejsze czasy, dający przykład patrioty, katolika, wychowawcy – mówi s. Beata Chwistek, przełożona generalna służebniczek starowiejskich i przewodnicząca Federacji Służebniczek.

W diecezji tarnowskiej pracują dwie gałęzie służebniczek: dębickie i starowiejskie. Pierwsze mają w Dębicy dom generalny oraz 34 placówki na terenie diecezji. Drugie dom prowincjalny w Tarnowie i 36 placówek w terenie. Siostry wzięły udział w uroczystości w Dębicy. – Jesteśmy na starcie roku bł. Edmunda. Jego uroczyste otwarcie odbyło się w przededniu 199. rocznicy urodzin w sanktuarium na Świętej Górze. Rok otworzył abp Gądecki. Do tego czasu przeżywałyśmy w naszych wspólnotach trzyletni program. W pierwszym roku jeszcze raz zgłębiałyśmy biografię założyciela, w drugim jego duchowość, a w tym pedagogię błogosławionego. To był charyzmatyczny pedagog, który swoją koncepcją wychowania wyprzedził swoje czasy. Bł. Edmund podkreślał bowiem, że wychowanie musi być integralne, to znaczy uwzględniać wszystkie sfery życia człowieka, więc nie tylko intelekt, ale i duchowość czy rozwój fizyczny. Bł. Edmund jawi się przede wszystkim jako świadek wiary, apostoł laikatu, człowiek zaangażowany w życie Kościoła. Mówi się o nim, że był niejako prekursorem Soboru Watykańskiego II. Nasze siostry włączyły się w ogólnopolski projekt edukacyjny. Został przygotowany kalendarz z myślami bł. Edmunda, który trafi do naszych wspólnot, ale też do tak zwanej Rodziny Bł. Edmunda, czyli świeckich, którzy starają się żyć charyzmatem naszego założyciela. W skali naszego zgromadzenia chcemy też dotrzeć do parafii, w których pracują nasze siostry. Wiem, że księża proboszczowie zwracają się do nas z zaproszeniem, by siostry przygotowały prelekcję o błogosławionym, poprowadziły liturgię – mówi s. Halina Rosiek.

Podczas diecezjalnej inauguracji Roku bł. Edmunda Bojanowskiego w Dębicy zostało wykonane „Oratorium o serdecznie dobrym człowieku”. Wzięli w nim udział połączone chóry świeckich i sióstr, soliści, dzieci z ochronki prowadzonej przez służebniczki dębickie oraz uczniowie i muzycy z Państwowej Szkoły Muzycznej w Dębice. Orkiestrą i chórem dyrygował Paweł Adamek. Postać bł. Edmunda zagrał Jakub Bulzak. Istotną częścią spotkania było uroczyste wniesienie i intronizacja relikwii bł. Edmunda oraz modlitwa przez jego wstawiennictwo. Oratorium wysłuchały tłumy dębiczan. Główne wydarzenia roku w diecezji to sympozjum, które odbędzie się 29 marca 2014 roku w Dębicy oraz Msza św. 7 sierpnia 2014 roku, również w Dębicy.

Oratorium o serdecznie dobrym człowieku
Ks. Zbigniew Wielgosz /GN