Pod opieką św. Mikołaja

gb

|

Gość Tarnowski 50/2013

publikacja 12.12.2013 00:00

Należy do starszych w diecezji. Parafia została erygowana w czasach przedlokacyjnych, kiedy miasto zwano „Dziedzictwem Wincentego”.

Bochnia 190 lat temu była stolicą naszej diecezji. Ks. infułat Zdzisław Sadko przy tronie bp. Grzegorza Zieglera. W tle obraz z bazyliką Bochnia 190 lat temu była stolicą naszej diecezji. Ks. infułat Zdzisław Sadko przy tronie bp. Grzegorza Zieglera. W tle obraz z bazyliką
Grzegorz Brożek /GN

W 1248 roku przy pogłębianiu studni solankowych górnicy znaleźli bryłki soli kamiennej. Nowego rzemiosła górniczego uczyli sprowadzeni cystersi, którym księżna Grzymisława postawiła kaplicę. Po tym, jak cystersi wyjechali, księżna „zamianowała swojego kapelana, który był już plebanem zobowiązanym do pracy duszpasterskiej” – pisze Teofil Wojciechowski w „Kościelnych dziejach Bochni”. Taki był początek parafii św. Mikołaja w Bochni. – Duszpasterstwo było jednak już wcześniej prowadzone – mówi ks. infułat Zdzisław Sadko, proboszcz par. św. Mikołaja.

6 grudnia, w dzień wspomnienia patrona, wspólnota przeżywała uroczystość z okazji 760-lecia parafii, 10. rocznicy podniesienia kościoła do rangi kolegiaty i erygowania przy niej kapituły. – Staramy się, by w duszpasterstwie, życiu religijnym miasta przywrócić należne miejsce patronowi bazyliki, św. Mikołajowi, czczonemu tu od 800 lat – dodaje ks. Sadko. Świadomością wielu wiernych „zawładnęła” bowiem – nie bez powodu – MB Różańcowa z bocheńskiej bazyliki. Przy kolegiacie od 10 lat działa kapituła. – Szerzymy kult MB Bocheńskiej, pobożność maryjną, znajomość teologii przez organizowane co roku sesje naukowe, z których jedna odbyła się z udziałem Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Owocem tych działań jest kilka książek, które stały się też lekturami akademickimi – opowiada ks. prof. Janusz Królikowski, zastępca prepozyta kapituły, która funduje też stypendia dla młodzieży.