Się działo!

ks. Zbigniew Wielgosz

publikacja 31.12.2013 12:03

Prezentujemy mozaikę wydarzeń mijającego 2013 roku.

Rozpoczęcie peregrynacji obrazu Pana Jezusa Miłosiernego w Starym Sączu Rozpoczęcie peregrynacji obrazu Pana Jezusa Miłosiernego w Starym Sączu
To najważniejsze wydarzenie mijającego roku 2013
Ks. Zbigniew Wielgosz /GN

Styczeń

Wśród wielu powitań roku 2013 było i to, które po raz 25. odbyło się na Jaworzynie Krynickiej, ponad 1000 m.n.p.m. To najwyżej obchodzony początek nowego roku, w którym uczestniczyło ponad 1000 osób, a Mszę św. o północy celebrowało 20 księży. – Pielgrzymka na Jaworzynę jest już dziedzictwem, o które trzeba się troszczyć – mówił w homilii ks. dr Adam Nita, kanclerz kurii diecezjalnej w Tarnowie, który przewodniczył Eucharystii.

Wydarzeniem stycznia były Orszaki Trzech Króli (6 stycznia), które stają się coraz bardziej popularne. Pochody do Jezusa urządzono tradycyjnie w Tarnowie, Nowym Sączu, Szczawnicy. Po raz pierwszy Trzech Mędrców pojawiło się w Zgłobicach i Brzesku. – Były konie i dorożki, anioły i pastuszkowie, w ich roli pienińscy górale, dużo koron i gwiazd. I uliczne jasełka zakończone hołdem Trzech Króli w kościele, przy szopce – opowiada Halina Mastalska z AK.

Początek 2013 roku należał do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, którzy przygotowali kolejną edycję Kolędników Misyjnych. Ich wspólne spotkanie odbyło się w kościele św. Pawła w Bochni (12 stycznia). W całej diecezji, w większości parafii rodziny odwiedziło ok. 20 tys. kolędników. – W sumie mali kolędnicy zebrali w ostatnim roku 1 mln 300 tys złotych. Akcje podjęło aż 407 parafii. Dzieci odwiedziły z kolędą misyjną 140 tysięcy rodzin. W przedsięwzięciu kolędników misyjnych wzięło udział 20 500 dzieci, które utworzyły 3,5 tysiąca grup kolędniczych. W porównaniu z rokiem ubiegłym nieznacznie niższa, o 19,5 tys. złotych jest kwota zebranych ofiar. Mniej było też o 120 grup kolędniczych. Natomiast liczba dzieci, które wzięły w akcji udział, jest większa od zeszłorocznej o 800 – podawał Wydział Misyjny tarnowskiej kurii.

Luty

Luty wydawał się być spokojnym miesiącem, który zapoczątkowały osoby konsekrowane, jak co roku gromadzące się w tarnowskiej katedrze (2 luty). W diecezji pracowało w tym czasie ponad 1000 sióstr zakonnych i 150 księży oraz braci zakonnych. Jednak elektryzującą wiadomością tego miesiąca okazała się rezygnacja papieża Benedykta XVI z urzędu (28 luty). Diecezjanie pod przewodnictwem bp. Andrzeja Jeża dziękowali za pontyfikat ojca św. w tarnowskiej katedrze. – Ważne wydarzenia w moim życiu toczyły się podczas tego pontyfikatu. Dwie nominacje, dwie bulle nominacyjne podpisał papież Benedykt XVI. To zmieniło historię mojego życia, mam tego głęboką świadomość – mówił bp Andrzej Jeż. Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym, a później biskupem diecezjalnym w Tarnowie. Podczas tego pontyfikatu również bp Wiesław Lechowicz otrzymał nominację na biskupa pomocniczego.

Marzec

Marzec był oczekiwaniem na wybór nowego papieża, ale w tym czasie wydarzyło się VII już Forum Nauczycieli i Wychowawców (9 marca), w którym uczestniczyło ponad 200 osób odpowiedzialnych za wychowanie młodego pokolenia. Wieść z Rzymu o wyborze kard. Bergoglio na nowego następcę św. Piotra zaskoczyła wszystkich. Zaraz po wyborze rozdzwoniły się dzwony tarnowskiej katedry, a później innych kościołów miasta i diecezji. Nowego ojca św. osobiście poznał ks. Kazimierz Pres jako biskupa w Buenos Aires. – Przez 30 lat pracowałem w Argentynie jako misjonarz fidei donum. Abp Bergoglio był moim metropolitą. Często – jak zwykły ksiądz – dołączał się do Mszy św. koncelebrowanych pogrzebowych rodziców księży. Chciałem go raz odwieźć do domu samochodem, ale nie zgodził się, bo przyjechał autobusem, a to jest jego taksówka – mówił ks. Pres. Były misjonarz poznał abp. Bergoglio jako bardzo sympatycznego i prostego człowieka. – Nie szukał swego. W stolicy miał wielki pałac, ale – jak sam mówił – nie może w nim sam mieszkać. Dlatego jego domem były dwa skromne pokoiki przy kurii – dodawał ks. Pres, który widzi w nowym papieżu człowieka wielkiej wiary i modlitwy i dobrego mówcę. Koniec miesiąca należał do młodzieży, która tłumnie uczestniczyła w uroczystościach Niedzieli Palmowej (24 marca) obchodzonej jako Światowy Dzień Młodzieży. Specjalne forum, spotkania ewangelizacyjne, nabożeństwo Drogi Krzyżowej i Msza św. w kościele bł. Karoliny w Tarnowie wypełniły początek Wielkiego Tygodnia.

Kwiecień

W wigilię Niedzieli Miłosierdzia (6 kwietnia) uhonorowano statuetką „Misericors”, podczas święta diecezjalnej Caritas, 96 podmiotów – osób i instytucji – wspierających działalność charytatywną. Uroczystość odbyła się w sanktuarium MB w Okulicach. Obecnie aż 7 tys. osób jest zaangażowanych w wolontariat diecezjalnej Caritas. Instytucja opiekuje się m.in. dwoma oknami życia w Tarnowie i Nowym Sączu. W pierwszym pojawiło się pierwsze dziecko, dziewczynka. – Była dobrze ubrana, zawinięta w rożek. Zgodnie z procedurami wezwałyśmy pogotowie, policję oraz pracowników ośrodka adopcyjnego. Dziecko zostało przebadane i wyglądało na zdrowe – mówiła s. Joannes Mazurkiewicz.

Wydarzeniem na skalę diecezji było ogłoszenie ósmej już bazyliki mniejszej (20 kwietnia). Tym tytułem jeszcze Benedykt XVI uhonorował kościół pw. św. Katarzyny Al. w Grybowie. około 10 tys. wiernych przybyło na Mszę św., której przewodniczył abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce. – Bazylika mniejsza to tytuł honorowy, mówiący przede wszystkim o bogactwie pobożności miejscowej wspólnoty parafialnej, o jej umiłowaniu liturgii i czci wobec Pana Jezusa. Bazylika to również zadanie budowania pogłębionej jedności z ojcem św., oddziaływania na wiernych, bycia wzorem umiłowania liturgii, słowa Bożego i Eucharystii – powiedział w homilii abp Migliore, który pogratulował grybowianom pięknej świątyni, wyraził też radość z obecności wielu rodziców z dziećmi.

Końcem miesiąca (27 kwietnia) swoje 20-lecie obchodziło Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. U Okulickiej Pani dziękowali za 53 oddziały parafialne, skupiające blisko 900 członków.

Maj

Maryjny maj rozpoczęły diecezjalne uroczystości odpustowe ku czci patrona św. Stanisława ze Szczepanowa. Przewodniczący watykańskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia abp Zygmunt Zimowski przewodniczył głównym obchodom (11 maja), podczas których poświęcił tablicę dwóch papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI, którzy jako kardynałowie odwiedzili miejsce urodzin św. Stanisława. Maj tradycyjnie należał do alumnów WSD w Tarnowie. W Grybowie, Bochni i Łososinie Dolnej (18 maja) nowymi diakonami zostało 30 kleryków. Tydzień później (25 maja) w tarnowskiej katedrze bp Andrzej Jeż wyświęcił na księży 22 diakonów. – Idą głosić Ewangelię „w porę i nie w porę”. Obserwacja współczesności pokazuje, że trudno dopiero będzie. To stanowi dla nich wyzwanie, a dla nas wszystkich powinno stanowić zobowiązanie – dodaje powiedział rektor WSD ks. prał. Jacek Nowak.

Czerwiec

Czerwiec okazał się najbogatszym miesiącem w wydarzenia rangi diecezjalnej. Najpierw delegacja szczepanowskiej parafii i Brzeska zaprezentowała postać św. Stanisława na czuwaniu młodych na Polach Lednickich (1 czerwca). – Rozdaliśmy 80 tys. obrazków ze św. Stanisławem i modlitwą za ojców, bo nasz patron jest nazywany ojcem ojczyzny – mówił ks. prał. Władysław Pasiut. Spotkanie młodych, ale tym razem bierzmowanych, i to po raz pierwszy, odbyło się na starosądeckich błoniach przy ołtarzu papieskim. – Cieszyło, jak wielu z bierzmowanych przystąpiło do Komunii św. – podkreślali księża. Pod hasłem „Być solą ziemi” odbyło się w Tarnowie VII Diecezjalne Forum Ruchów i Stowarzyszeń (15 czerwca). Były prelekcje, wykłady, świadectwa i prezentacje konkretnych grup. Gościem Forum był abp Szczepan Wesoły. W III niedzielę miesiąca pod papieski ołtarz w Starym Sączu przybyły tłumy ludzi na uroczystości Diecezjalnego Święta Rodzin. Modlitwie towarzyszyła dobra, rodzinna zabawa. – Dzisiejsza sytuacja, z biblijnego punktu widzenia, przypomina Sodomę i Gomorę, gdzie milknie sumienie i gubi się rozsądek - powiedział w homilii bp Pikus, komentując działania zagrażające rodzinie. Drogą do jej odnowy jest m.in. działalność ruchów i stowarzyszeń kościelnych, które skupiają rodziny i stoją na jej straży. Nieodzowne jest w tym osobiste staranie o świętość, która stawia tamę złu – mówił do rodzin bp Tadeusz Pikus. Wiadomością miesiąca (29 czerwca) było uznanie przez UNESCO trzech świątyń w Kwiatoniu, Powroźniku i Brunarach oraz kopalni soli w Bochni za światowe dziedzictwo. To wielki sukces parafialnych wspólnot, które troszczą się na co dzień o piękno tych perełek architektury sakralnej.

Lipiec

Wakacyjny lipiec był czasem oaz i parafialnych kolonii, w których uczestniczyło kilka tysięcy dzieci i młodzieży. Do diecezji zawitali w tym miesiącu Rycerze Kolumba (18 lipca). Pierwsza, historyczna wspólnota zawiązała się w par. Miłosierdzia Bożego w Dębicy. A pierwszym kapelanem został ks. prał. Józef Dobosz. Do pierwszej wspólnoty zostało przyjętych 30 mężczyzn. – Będziemy działać przy wszystkich parafiach w Dębicy, ale też w okolicach. Nasze zadania to miłosierdzie dla ludzi, pomoc osobom biednym czy m.in. pomoc w szukaniu pracy – powiedział ks. Dobosz.

Sierpień

W sierpniu, ze względu na wysokie koszty, do Rio de Janeiro udała się niewielka delegacja młodych na Światowe Dni Młodzieży. – Nasza grupa „szczawnicka” liczyła 15 osób: dwóch kapłanów, dwie siostry zakonne oraz 11 osób młodych (9 osób z naszej diecezji: ze Szczawnicy, Mielca, Gołkowic Górnych, Podegrodzia, Mystkowa, Dębicy oraz z diecezji krakowskiej: z Krakowa i Zakopanego) – mówi ks. Wojciech Karpiel. W tym samym miesiącu (17 – 25 sierpnia) ponad 7 tys. w większości młodych ludzi wędrowało na Jasną Górę w 32 już Pieszej Pielgrzymce Tarnowskiej. Pątnicy otrzymali na drogę woreczki z bocheńską solą jako znak powołania do bycia solą ziemi. Przeszli w sumie 240 kilometrów.

Wrzesień

Letnio – jesienny wrzesień rozpoczął jubileusz 20. rocznicy ukazania się pierwszego numeru tarnowskiej edycji „Gościa Niedzielnego” (12 września). Z tej okazji bp Jeż celebrował Mszę św. w katedrze, odbył się wernisaż wystawy fotograficznej poświęconej historii tarnowskiego Gościa. Został wydany specjalny numer tygodnika. Najważniejszym wydarzeniem września, jak o całego roku, było rozpoczęcie peregrynacji obrazu Pana Jezusa Miłosiernego oraz relikwii św. Faustyny i bł. Jana Pawła II, które miało miejsce 14 września przy ołtarzu papieskim w Starym Sączu. To największe wydarzenie religijne roku, jak całych dwóch następnych lat, albowiem peregrynowanie wizerunku po parafiach diecezji zakończy się w 2015 roku. Pod koniec miesiąca dziewczynki z par. w Sobolowie zajęły I miejsce w turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” i zostały mistrzyniami Polski. W nagrodę pojechały na mecz Polska – Anglia w Londynie.

Październik

Z kolei w październiku rozpoczęły się diecezjalne spotkania młodych, przybliżające przesłanie z Rio. Spotkania odbyły się w Nowym Sączu, Bochni, Tarnowie i Mielcu. – Byłem już na spotkaniu w Nowym Sączu. Atmosfera jest niesamowita, czuje się, że łączy nas ta sama wiara i miłość. Spotykam ludzi podobnych do mnie, to napełnia radością, że człowiek nie jest sam – mówił Marcin z Tarnowa.

20 października miał miejsce Diecezjalny Marsz Życia, który tym razem przeszedł ulicami Bochni. Podczas Marszu poświęcono Pomnik Dziecka Utraconego. – Idziemy radośnie za życiem i rodziną. Chcemy wszyscy wspólnie, idąc razem, pokazać, że fantastyczna sprawą jest tworzyć rodzinę, mieć dzieci. Nie idziemy „przeciw” szerzonym ideologiom, ale „za” rodziną i życiem – mówi Sabina Trojan, koordynatorka bocheńskiego Marszu dla Życia i Rodziny. Przyznaje, że niekoniecznie każdemu będzie łatwo wyjść na ulicę i dać świadectwo swoich przekonań.

Pod koniec miesiąca swój jubileusz 125 rocznicy powstania obchodziło najstarsze muzeum diecezjalne w Polsce (25 października). Jego siedziba mieści się obecnie w czterech renesansowych kamieniczkach przy katedrze. Muzeum posiada niezwykle bogaty zbiór gotyckiego malarstwa cechowego z terenu Małopolski. – To diecezja w pigułce i miejsce spotkania, także z Bogiem – mówią odwiedzający. Diecezja wzbogaciła się w październiku o nowe sanktuarium maryjne. Bp Andrzej Jeż erygował je w Dobrej, gdzie od XVI wieku czczona jest Matka Boża Szkaplerzna (28 października). Ewenementem października był Miesiąc Papieski obchodzony w Regionalnym Centrum Kulturalno – Bibliotecznym. Odczyty, wystawy i spektakle tłumnie gromadziły mieszkańców miasta i regionu.

Listopad

Listopad to miesiąc, w którym szczególnie mocno jest wspominana bł. Karolina, która poniosła męczeńską śmierć 18 listopada 1914 roku. Z tej przyczyny bp Andrzej Jeż rozpoczął w diecezji rok Błogosławionej, która ma się stać patronką polskiej młodzieży obok św. Stanisława Kostki oraz patronką diecezjalnych przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Bp Jeż uhonorował na zakończenie Roku Wiary (24 listopada) 26 osób diecezjalnym medalem „Dei Regno Servire”. – Jest to dowód uznania za dzieło urzeczywistniania Królestwa Bożego na tym świecie – obecnym, dotykalnym. Medal ten jest także symbolem tej nagrody, którą Bóg przygotował w niebie dla każdego, kto pełni Jego wolę. Obyśmy wszyscy mogli ją osiągnąć – mówił w homilii pasterz Kościoła tarnowskiego.

W tym samym czasie rozpoczał się w Dębicy Rok bł. Edmunda Bojanowskiego, ogłoszony przez episkopat Polski. Postać bł. Edmunda będą przybliżały jego duchowe córki, służebniczki dębickie i starowiejskie, które pracują w kilkudziesięciu domach w całej diecezji.

Grudzień

I wreszcie grudzień. Ten miesiąc należał zdecydowanie do papieża Franciszka, który 14 grudnia obdarował diecezję tarnowską dwoma biskupami pomocniczymi. Na ten urząd mianował ks. prał. Stanisława Salaterskiego, proboszcza tarnowskiej katedry i ks. prał. Jana Piotrowskiego, proboszcza par. św. Małgorzaty w Nowym Sączu. – Odwdzięczam się za to serdeczną modlitwą i posłuszeństwem. Dziękuję też biskupowi Andrzejowi, że mogę być w gronie jego pomocników – dodał. Jak przyznał biskup nominat Stanisław, przez 19 lat w katedrze był co dzień w pewien sposób zaskakiwany przez rzeczywistość życia parafialnego. – Myślałem, że jeszcze kilka lat popracuję i przyjdzie mi przejść na emeryturę. Pan Bóg pomyślał inaczej. Ile będę miał sił będę służył Bożej sprawie i Księdzu Biskupowi tak, jak starałem się to czynić szczerze i oddanie przy Katedrze – powiedział w swoim słowie bp nominat Stanisław Salaterski.

Miniony rok, w wymiarze kościelno – narodowym był czasem obchodów 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Nie były huczne i nie organizowały ich główne ośrodki. W Tarnowie i Nowym Sączu przeszły bez echa. Warto w tym miejscu wspomnieć o obywatelskich i parafialnych inicjatywach w Brzesku, Przecławiu, Szczawnicy. Aż dwa razy uczcili powstańców przecławianie i stowarzyszenie „Rędziny”.