Redaktor wydania

Grzegorz Brożek

|

Gość Tarnowski 02/2014

publikacja 09.01.2014 00:00

W jednym z dokumentów kościelnych czytamy, że „Kościół widzi w środkach społecznego przekazu dar Boży, ponieważ zgodnie z opatrznościowymi zamiarami Boga doprowadzają one do braterskiej przyjaźni między ludźmi, którzy w ten sposób łatwiej odpowiadają Jego zbawczej woli”.

Jak ten dar realizujemy, jak z niego korzystamy, jako odbiorcy i twórcy, to jest pytanie, które każdego dnia domaga się nowej odpowiedzi. Wspominam o tym, bo kilka miesięcy temu tarnowski „Gość Niedzielny” obchodził 20. rocznicę powstania, a teraz obchodzi ją diecezjalne radio RDN Małopolska (piszemy o nim na ss. IV–V).