Sumienie jak kompas

Grzegorz Brożek

publikacja 20.01.2014 09:48

Uroczystości zorganizował NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych. Gościem honorowym spotkania był Jarosław Kaczyński.

Sumienie jak kompas Sala Centrum Kultury Wsi Polskiej w czasie panelu wypełniła się po brzegi. Grzegorz Brożek /GN

Obchody rozpoczęły się Mszą św. w kościele parafialnym w Wierzchosławicach, której przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jeż.  - Pragniemy popatrzeć na otaczającą nas rzeczywistość jego oczyma, Wincentego Witosa, oczyma człowieka głęboko oddanego uprawnej roli, Ojczyźnie i Bogu – mówił w homilii bp Andrzej Jeż. Zwrócił uwagę, że Witos musiał doświadczać w swym życiu silnego działania Ducha Świętego, który nie tyle wypełnia w naszym życiu luki powstałe w wyniku naszych zaniedbań, ale dopełnia wszystko, co wynika z naszej ludzkiej niedoskonałości lub co przekracza nasze naturalne możliwości.

  – Witos odznaczał się głęboką moralnością, która jest swoistym kompasem życia wiodącym zawsze we właściwym kierunku. I rzeczywiście wielokrotnie potwierdzał swoimi wyborami, decyzjami i działaniem słuszność wytyczonej drogi. Jego miłość wobec Ojczyzny była tak rzeczywista i konkretna jak skiba zaoranej ziemi – mówił Kaznodzieja. Witos, jak sam mówił w życiu kierował się zasadą: „Kiedy nie było Polski – dążyć do niej, gdy przyszła – pracować dla niej, a gdy będzie trzeba – bronić jej”.

  –  Życie i praca Wincentego Witosa stały się pięknym kwiatem i urodzajnym kłosem na ojczystej glebie. Uprawiał ją angażując całego siebie, oddając jej swe talenty, siły i zdrowie. Podawał się inspirującemu działaniu Ducha Świętego, który przed ludźmi wiary roztacza zawsze szerszy horyzont, ukazuje nowe perspektywy niewidoczne z ludzkiego punktu widzenia oraz pomnaża wewnętrzną motywację, która nadaje głębszy sens każdemu działaniu – podkreślił Biskup Tarnowski.

 Po Mszy św. uczestnicy spotkania udali się na cmentarz parafialny w Wierzchosławicach, na którym członkowie NSZZ Solidarność RI, jak i Jarosław Kaczyński złożyli wieńce na grobie Witosa, a także kwiaty na miejscu spoczynku długoletniego duszpasterza rolników w diecezji tarnowskiej ks. Stanisława Wdowiaka.

 W Centrum Kultury Wsi Polskiej zorganizowano na zakończenie obchodów panel, w którym wzięli udział Jarosław Kaczyński, Jerzy Chróścikowski, przewodniczący NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, europoseł Janusz Wojciechowski, poseł Włodzimierz Bernacki oraz ks. Jerzy Uchman, duszpasterz rolników z diecezji rzeszowskiej.