Protest rodzin diecezji tarnowskiej

js

publikacja 01.02.2014 00:15

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi nad nowym Regionalnym Programem Operacyjnym, który określi sposób wydatkowania funduszy europejskich w latach 2014-2020 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich wnosi zastrzeżenia, co do przekazywania środków na programy promujące ideologię gender.

SRK staje w obronie naturalnej niewinności dzieci SRK staje w obronie naturalnej niewinności dzieci
Joanna Sadowska /GN

W liście do Marka Sowy, Marszałka Województwa Małopolskiego czytamy: „Ideologię tę uważamy za szkodliwą. Uznając, że płeć to przede wszystkim sztuczna konstrukcja społeczna, ideologia ta narzuca absurdalne modele wychowania, rodziny, szkoły.

Zmusza więc dzieci począwszy od wieku przedszkolnego do szkodliwej seksualizacji, kruszy bariery wstydu i stosowności, a przede wszystkim indoktrynuje młodych ludzi, łamiąc prawa rodziców do opieki i wychowania własnych dzieci.

Uzależnienie środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego jest nie tylko naganne samo w sobie, lecz gwałci zasady samej Unii Europejskiej zapisane w Trakcie Lizbońskim. Sprawy związane z wychowaniem i moralnością pozostawione być miały kompetencjom państw narodowym. Środki przeznaczone na Regionalne Programy Operacyjne powinny być przeznaczone na dobro mieszkańców regionów, a w żadnym razie nie na propagowanie podejrzanych koncepcji moralnych. To, jak dzieci i obywatele będą wychowywani zależy tylko i wyłącznie od nich samych, od przyjętych w Polsce obyczajów i od polskiego prawa”.

W imieniu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej proszą o stanowcze i odważne przeciwstawienie się bezprawnemu i oburzającemu szantażowi finansowemu, bo jak zauważają do tego sprowadza się uzależnianie funduszy od zgody ludzi na bycie indoktrynowanymi.

Stowarzyszenie wystosowało również petycję do Marszałka Sejmu, w której wyrażają stanowczy sprzeciw wobec treści projektu Ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania (druk sejmowy nr 1051). Zamiast równego traktowania przyniosą one uprzywilejowaną pozycję społeczną środowiskom homoseksualnym w Polsce oraz przyczynią się do dyskryminacji normalnych rodzin opartych na małżeństwie między mężczyzną i kobietą. Uważamy – piszą członkowie, że wspomniany projekt ustawy nie tylko narusza art. 18 Konstytucji RP gwarantujący szczególną ochronę prawną rodzinie, ale również drastycznie ogranicza wolność słowa zagwarantowaną w art. 54 Konstytucji RP i wolność gospodarczą, stanowiącą podstawę ustroju RP na podstawie art. 20 Konstytucji RP.

Równocześnie proszą podjęcie wszelkich działań dostępnych na gruncie prawa, aby wspomniany projekt nie został uchwalony, stając się kolejnym przejawem polityki antyrodzinnej ze strony koalicji rządzącej.