Powstrzymać złe idee

Ks. Zbigniew Wielgosz

publikacja 03.03.2014 10:12

W Chełmcu sprzeciwiają się przymusowemu obowiązkowi posyłania szcześciolatków do szkoły i wczesnej edukacji seksualnej.

Zebranie Rady Gminy Chełmiec Zebranie Rady Gminy Chełmiec
Archiwum Gminy

Rada Gminy Chełmiec przyjęła rezolucję w sprawie obowiązku szkolnego sześciolatków oraz wczesnej edukacji seksualnej dzieci. – Rada przyjęła rezolucję przez aklamację – informuje Paweł Bogdanowicz. Dokument zostanie przesłany do marszałków Sejmu i Senatu RP, premiera, ministra edukacji narodowej, Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie, poselskich komisji edukacji, nauki i młodzieży, komisji sprawiedliwości i praw człowieka, senackiej komisji nauki, edukacji i sportu, przedstawicieli Sądecczyzny w polskim parlamencie, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka, kuratora oświaty w Krakowie, rad pedagogicznych i rodziców w placówkach oświatowych na terenie gminy, związkom zawodowym oraz Katolickiemu Stowarzyszeniu Wychowawców w Warszawie. 

Przygotowując rezolucję Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Chełmiec zwróciła się do wszystkich placówek oświatowych na terenie gminy o wyrażenie opinii na temat przymusowego obowiązku szkolnego sześciolatków oraz wprowadzania wczesnej edukacji seksualnej do szkół. W nadesłanych opiniach 70 procent nauczycieli wypowiedziało się przeciw obowiązkowi posyłania sześciolatków do szkoły, 30 procent za, jeśli zostaną spełnione odpowiednie warunki. Większość nauczycieli zwraca uwagę na niedojrzałość emocjonalną, intelektualną, a nawet fizyczną dzieci, która utrudni proces edukacji i może stać się przyczyną szkolnej fobii. Z kolei wszyscy ankietowani nauczyciele sprzeciwili się wprowadzaniu wczesnej edukacji seksualnej do szkół.