Ścieżka wiary

gb

|

Gość Tarnowski 11/2014

publikacja 13.03.2014 00:15

Jeśli chcecie się dowiedzieć, co młodzi myślą o Kościele, tę książkę musicie przeczytać.

„Włóczęgom wiary” ks. Tomasz Rąpała poświęcił wiele czasu, ale warto było „Włóczęgom wiary” ks. Tomasz Rąpała poświęcił wiele czasu, ale warto było
Grzegorz Brożek /GN

Właśnie ukazała się książka ks. Tomasz Rąpały z Mielca „Włóczędzy wiary”. – W Rio papież Franciszek, zwracając się do duchowieństwa, zachęcał, żeby tak wychowywać młodych, aby stawali się „callejeros de la fe”, czyli włóczęgami wiary – przypomina ks. Tomek. Książkę otwierają opowieści dorosłych i młodych, którzy byli w Rio. Druga część publikacji to ponad 50 świadectw wiary ludzi młodych, studentów, a także małżonków, osób działających w grupach parafialnych. – Jestem im wdzięczny, że zechcieli podzielić się doświadczeniem wiary, relacji z Jezusem, wzrostu i stagnacji, odejść z Kościoła i odbudowania wiary na nowo – opowiada ks. T. Rąpała. Wreszcie trzeci element pozycji to ankieta, której uczestnicy odpowiadają na pytanie, dlaczego wielu młodych ma alergię na Kościół.

W sumie z lektury 250-stronicowej książki wyłania się obraz wspólnoty ludzi wierzących, niekoniecznie taki, jakim chcielibyśmy go widzieć, ale taki, jaki w pewnym przybliżeniu jest. Książka pomaga dostrzec, co jest Kościoła (w wymiarze parafialnym czy diecezjalnym) siłą i radością, a także nadzieją, a co może czy powinno się stać jego troską. – Chciałbym, by czytelnicy mogli w książce odnaleźć podpowiedź drogi do żywej relacji z Jezusem – wyjaśnia ks. Tomasz.