Rada Diecezjalna o rodzinie

js

publikacja 18.03.2014 12:47

Wieczory dla zakochanych, wspólnota Sychar i małżeństwa niesakramentalne były tematem obrad.

Posiedzenie Rady Duszpasterskiej Posiedzenie Rady Duszpasterskiej
Na spotkaniu obecni byli Sylwia i Dominik Kuligowie, diecezjalni doradcy życia rodzinnego wraz z córką
Joanna Sadowska /GN

Kontynuacja tradycyjnych form przygotowania do sakramentu małżeństwa, ale w bardziej profesjonalnej formie, wprowadzanie nowych form pomocy rodzinie, jak np. wspólnota trudnych małżeństw Sychar, czy lepsze przeszkolenie młodzieży ze wspólnot katolickich pod kątem medialnym to niektóre wnioski z kolejnego posiedzenia Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej.

Spotkanie odbyło się 15 III w tarnowskim seminarium i poświęcone zostało tematowi duszpasterstwa małżeństw i rodzin. Na temat chrześcijańskiej wizji małżeństwa i rodziny w nauczaniu Jana Pawła II mówił ks. dr infułat Adam Kokoszka. Ks. dr Jan Banach, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin tarnowskiej kurii, przybliżył temat duszpasterstwa małżeństw i rodzin w diecezji tarnowskiej w kontekście i perspektywie Synodu Biskupów poświęconego rodzinie. Na temat przygotowania do małżeństwa – wieczorów dla zakochanych, rekolekcji dla narzeczonych i poradni przedmałżeńskich mówili Sylwia i Dominik Kuligowie, diecezjalni doradcy życia rodzinnego.

W ramach posiedzenia rady odbyły się również spotkania w grupach. Tematyka dotyczyła m.in. katechezy przedmałżeńskiej, nowych formach duszpasterstwa małżeństw i rodzin, związków niesakramentalnych.