Gimnazjum w Borkach

xzw

publikacja 02.04.2014 14:53

Nadanie szkole imienia Jana Pawła II miało miejsce 12 maja 2011 roku.

Budynek gimnazjum w Borkach Budynek gimnazjum w Borkach
Archiwum Szkoły

Do najważniejszych wydarzeń w życiu szkoły należą: coroczne konkursy tematyczne dotyczące życia i twórczości bł. Jana Pawła II, coroczne konkursy artystyczne: plastyczne, muzyczne, wystawy prac plastycznych, coroczny udział w spotkaniach, forach przeznaczonych dla Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, prowadzenie kroniki papieskiej dotyczącej działań podejmowanych w związku z osoba patrona, akademie  środowiskowe związane z rocznicą śmierci bł. Jana Pawła II oraz rocznicą nadania szkole jego imienia, udział reprezentacji szkoły w ogólnopolskim zjeździe Rodziny  Szkół im. Jana Pawła II w Częstochowie, udział w ogólnopolskim konkursie „Myśli Jana Pawła II”, wycieczka nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół w Borkach do Watykanu (grób Jana Pawła II) w pierwszą rocznicę nadania szkole  jego imienia.

Szkoła zaplanowała na uroczystość kanonizacji akademię z okazji 9. rocznicy śmierci bł. Jana Pawła II, akademię środowiskową oraz udział w nabożeństwie z okazji kanonizacji bł. Jana Pawła II, konkurs tematyczny pt. „Świadek Ewangelii i człowiek modlitwy”, konkurs plastyczny z galerią nagrodzonych prac pt. „Niestrudzony pielgrzym”, koncert pieśni i piosenek w hołdzie bł. Janowi Pawłowi II przeznaczony dla społeczności szkolnej. Ponadto zostanie wykonana gazetka ścienna przybliżająca postać papieża. Zostanie też zorganizowany konkurs wiedzy o życiu i twórczości Jana Pawła II. Informacje o zaplanowanych wydarzeniach zostaną też zrelacjonowane w gazetce szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły pt. „Jan Paweł II – dawca wolności” oraz „Jan Paweł II jako znawca kultury i miłośnik sztuki”.