Szkoła podstawowa w Korzennej

xzw

publikacja 03.04.2014 11:49

Na kanonizację szkoła zorganizuje konkurs o Janie Pawle II oraz świętych, których papież ogłosił.

Spotkanie szkół Jana Pawła II w Starym Sączu Spotkanie szkół Jana Pawła II w Starym Sączu
Ks. Zbigniew Wielgosz /GN

Imię Jana Pawła II szkoła przyjęła 16 października 2010 roku. Co roku, od momentu nadania imienia, społeczność szkolna angażuje się w organizowanie Święta Szkoły. Włączono się w ufundowanie Diecezjalnego Sztandaru  Rodziny Szkół im. Jana Pawła II .

Dwa razy w roku – marzec i wrzesień – przedstawiciele szkoły podstawowej uczestniczą w Diecezjalnym Sympozjum Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Tarnowskiej. Od 2011 roku uczniowie biorą udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę (październik). W zbiorach bibliotecznych jest wiele książek o Janie Pawle II zakupionych przez szkołę  a także  albumy dotyczącego błogosławionego, wykonane przez uczniów.

Bardzo chętnie i licznie uczniowie włączają się w Dzieło Nowego Tysiąclecia poprzez uczestnictwo w zbiórce pieniędzy, organizowanej na ten cel przez starszych kolegów.

W szkole podstawowej  miały miejsce liczne konkursy, m.in. konkurs na album poświęcony papieżowi wszechczasów – Janowi Pawłowi II. Jego celem było zwiększenie zainteresowania osobą ojca świętego, przyszłego patrona szkoły podstawowej w Korzennej. Odbył się szkolny konkurs recytatorski „Poezja Jana Pawła II”, wzięli w nim udział uczniowie klas 4 - 6. Celem konkursu było popularyzowanie poezji upamiętniającej postać wielkiego Polaka – Jana Pawła II. Przeprowadzono dla uczniów klas IV-VI Szkolny Konkurs wiedzy o Janie Pawle II. W działania na rzecz nadania szkole imienia Jana Pawła II włączyli się również nasi najmłodsi koledzy z klas II - III. Postanowili uczcić pamięć o wielkim Polaku poprzez udział w konkursie wiedzy pod hasłem „Jan Paweł II -  przyjaciel dzieci”. Zorganizowano Konkurs literacki pod hasłem „Jan Paweł II - mój przyjaciel”, który miał na celu zapoznać nas z historią życia i powołania Jana Pawła II, ukazać wartość rodziny, inspirować nas do poszukiwania właściwych wzorów postępowania.

W związku z beatyfikacją: uroczyście wsadzono szpaler żółtych róż przed budynkiem szkoły. W dniu 1 maja 2011 uczniowie i nauczyciele całej szkoły brali udział w uroczystej Mszy świętej i majówce, na której dziękowali Bogu za przyjęcie w grono błogosławionych ich patrona i prosząc o jak najszybszą jego kanonizację.  18 maja 2012 oku w  szkole odbyła się uroczystość z okazji pierwszej rocznicy nadania szkole podstawowej imienia. Udział w niej wzięli samorządowcy oraz przedstawiciele zaproszonych szkół, których patronem jest Jan Paweł II: Zespół Szkół w Podolu Górowej, Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Łososinie Dolnej, Zespół Szkół w Lipnicy Wielkiej. 16 października 2012 r. pracownicy szkoły wraz z uczniami obchodzili Święto Szkoły Podstawowej. Dzień wybrano nieprzypadkowo, bo to data wyboru papieża Jana Pawła II, a także II rocznica nadania imienia. Uczniowie Zespołu Szkół w Korzennej wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Literacko - Plastycznym pod hasłem „Jan Paweł II – Patron Najgodniejszy”, organizowanym
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zębie (gmina Poronin).  Napisali prace literackie oraz wykonali prace plastyczne do tematu: „Z Janem Pawłem II na pielgrzymim szlaku”.

Z okazji kanonizacji naszego Patrona nauczyciele wraz z uczniami zorganizują w kwietniu br konkurs wiedzy i plastyczny poświęcony Janowi Pawłowi II a także świętych i błogosławionych, których Jan Paweł II wyniósł do chwały ołtarza.