Jezus żyje!

ks. Piotr Łabuda

publikacja 22.04.2014 20:25

Z okazji Wielkanocy zapraszamy do wysłuchania specjalnej audycji radiowej.

Kopuła nad pustym grobem Chrystusa Kopuła nad pustym grobem Chrystusa
Tomasz Czerwień

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy wszystkim słuchaczom Radiowo-Internetowego Studium Biblijnego najserdeczniejsze życzenia. Niech pokój – pierwszy dar Zmartwychwstałego zagości w Waszych sercach, rodzinach i wspólnotach, zaś zgłębianie słowa Bożego pozwala coraz bardziej, mocniej przylgnąć do Zwycięzcy śmierci, piekła i szatana.