Siostry i przyjaciele

Ks. Zbigniew Wielgosz

publikacja 05.05.2014 09:48

Wędrowali do sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej z prośbą o nowe powołania zakonne.

Siostry i przyjaciele Archiwum Sióstr

Kolejny raz służebniczki dębickie poprowadziły pieszą pielgrzymkę z Tarnowa do Tuchowa, do sanktuarium Matki Bożej. – Na pątniczy szlak „Pod okiem Bożej Opatrzności” wraz z siostrami wyruszyli członkowie Rodziny Bł. Edmunda, Duchowi Pomocnicy Powołań, dziewczęta należące do Dziewczęcej Służby Maryjnej, dzieci, młodzież z różnych grup apostolskich i Ruchu Czystych Serc – mówi s. Karoliana Buksa.

Każdemu z 432 pielgrzymów, oprócz własnych intencji, towarzyszyła prośba o nowe powołania do zgromadzenia. Była to również intencja Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem o. Ryszarda Bożka w tuchowskim sanktuarium. – Czas pielgrzymowania był okazją do uwielbienia Boga śpiewem, modlitwą i ofiarowanym trudem drogi oraz uczczeniem Matki Bożej, której poświęcony jest miesiąc maj – dodaje s. Karoliana.