Polska bieda

Grzegorz Brożek

publikacja 13.05.2014 21:52

Na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie 13 maja odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa "Rodzina między pracą a płacą. Refleksja nad społeczną myślą encykliki Laborem exercens Jana Pawła II".

Polska bieda Ks. dr hab Ireneusz Stolarczyk, dziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie (z lewej) i ks. dr hab. Marek Kluz, jeden z organizatorów konferencji Grzegorz Brożek /GN

- Kiedyś rozpoczęła się dyskusja, komu należy przyznać zysk z produkcji. Jedni twierdzili że kapitałowi, więc bogacili się bogaci. Inni uważali, że zysk należy się pracy, to promowało robotników. Kościół proponuje ideę solidaryzmu społecznego, w myśl którego należy dzielić zyski. Leon XIII pisał już o słusznej płacy. O tym, że musi mieć dwa znamiona, mieć charakter płacy robotniczej i rodzinnej. Robotnicza, tzw. życiowa, gwarantuje godziwość życia pracownika, ale jeśli pracownik jest ojcem rodziny, to słuszna płaca powinna pozwolić mu zapewnić byt rodzinie, zaspokoić jej potrzeby. Nie ma i Kościół nie będzie nigdy podawał liczb, ale zawsze będzie upominał się o taki charakter płacy – mówi ks. prof. Ireneusz Stolarczyk, specjalista Katolickiej Nauki Społecznej, dziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie UPJPII.

Znamienne jest, że według badań blisko 40% polskich rodzin żyje w biedzie bądź ubóstwie. Jak zauważył ks. prof. Władysław Majkowski około 5% jest bogatych, 17% zamożnych, 40% stabilnych ekonomicznie, to już 32% jest biednych i 6% wręcz ubogich. – Co znamienne polska bieda ma charakter wiejski. Około 20% rodzin wiejskich żyje poniżej minimum ekonomicznego – zauważa. Bieda jest wynikiem odziedziczenia jej po komunizmie, ale też skutkiem transformacji gospodarczej i współczesnych działań władz. - Padło i pada wiele zakładów. Wzrasta bezrobocie, które dziś wynosi 13, 6 %. Mamy trudny rynek pracy, wielu ludzi zatrudnianych jest za płace minimalną bądź na umowy śmieciowe. To wpływa na dezorganizację życia rodziny, nie daje stabilizacji. Państwo musi się pochylić nad tym problemem i prowadzić nie tylko politykę rodzinną, ale prorodzinną – uważa ks. dr Józef Młyński z UKSW.

Konferencję współorganizował Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Poszczególne prelekcje odbywały się w bloku socjologiczno-ekonomicznym i społeczno pastoralnym.