Prorektor z Tarnowa

Ks. Zbigniew Wielgosz

publikacja 27.05.2014 11:21

Senat Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wybrał nowe władze uczelni na lata 2014 - 2018.

Ks. prof. dr hab. Józef Stala Ks. prof. dr hab. Józef Stala
Ks. Zbigniew Wielgosz /GN

Wybory odbyły się 26 maja. Nowym rektorem UPJPII został wybrany ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak. Obecnie pełni funkcję dziekana Wydziału Teologicznego UPJPII. Wcześniej był prodziekanem tego wydziału. Specjalizuje się w teologii duchowości kapłaństwa i laikatu.

Senat wybrał również trzech prorektorów. Ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal został ponownie prorektorem ds. rozwoju i polityki finansowej, ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski, obecny dziekan Wydziału Nauk Społecznych został prorektorem ds. ogólnych, studenckich i polityki kadrowej, zaś ks. prof. dr hab. Józef Stala, pełniący obecnie funkcję prodziekana Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie, prorektorem ds. nauki i współpracy międzynarodowej. Nowe władze rozpoczną pracę od 1 września 2014 roku.