Tarnowska Alma Mater

publikacja 17.10.2014 20:51

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie rozpoczął 11. rok akademicki.

Ślubowanie studentów I roku Ślubowanie studentów I roku
Joanna Sadowska /Foto Gość

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie  rozpoczął 11. rok akademicki.

Inauguracja odbyła się 17 października w auli Wyższego Seminarium Duchownego.

Zebranych gości i studentów powitał ks. dr hab. Janusz Królikowski, prof. UPJPII, nowy dziekan Wydziału, natomiast wykład „Stary Testament a chrześcijanin. Spojrzenie przez pryzmat Dzieła Łukaszowego" wygłosił ks. dr hab. Piotr Łabuda.

Było też wręczenie dyplomów magisterskich i przyjęcie nowych studentów. – Na pierwszym roku studia rozpoczyna około 50 osób. To klerycy i osoby świeckie – mówi dziekan Wydziału.

 – Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie jest kontynuacją Instytutu Teologicznego funkcjonującego w tym mieście i kształcącego alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Od 1992 roku Wydział kształci też świeckich studentów teologii – zauważa ks. dr Tomarz Maziarka, sekretarz Wydziału.

Nauka kończy się uzyskaniem tytułu magistra, kolejne stopnie to licencjat i doktorat. Pierwszy przewód doktorski odbył się w 2009 r., a pierwszym wypromowanym doktorem został ks. mgr lic. Paweł Obiedziński, pracownik dyplomacji watykańskiej.

W sumie, w ciągu 10 lat zostało obronionych 5 doktoratów, 83 licencjaty oraz 673 magisteria. W ubiegłym roku akademickim obroniona została 1 praca doktorska, 14 licencjatów i 48 prac magisterskich.

– Kierunek jakim jest teologia nie należy do łatwych, ale trzeba sobie stawiać wymagania – opowiada Karolina Krużel z Tarnowa, studentka V roku.

– Najbardziej interesująca według mnie jest teologia moralna, ale ponad wszystko najbardziej owocna i wartościowa jest lektura Pisma Świętego, żywe Słowo Jezusa, kierowane do każdego człowieka, którym powinniśmy się kierować i stosować w życiu. Jest to drogowskaz i najbardziej odpowiednia droga, dla każdego chrześcijanina – dodaje.

– Po maturze nie mogłam się zdecydować co wybrać, ale po głowie wciąż chodziła myśl „może teologia?” Poszłam za jej głosem i to był najlepszy wybór w moim życiu – mówi Aldona Czerwiec z Dębicy, IV rok.

– Już pierwszego dnia wykładów wiedziałam, że to jest moje miejsce. Studia teologiczne odpowiadają na podstawowe pytania dotyczące człowieka, a przez te trzy lata dowiedziałam się więcej o Bogu, niż przez wszystkie lata życia. wielkim plusem naszej uczelni jest nowoczesna biblioteka, realizacja programu wymiany studentów w ramach programu Erasmus oraz profesjonalna kadra. Swoją przyszłość wiąże z praca w szkole. Wiem, że trudno o pracę, ale nie tracę nadziei – dodaje.

Uroczystości zakończył „Gaudeamus” w wykonaniu chóru seminaryjnego.