Chwila dla rodziny

GB

publikacja 21.10.2014 08:35

Ptaszkowskie Forum Rodziny od 17. lat jest okazją do wspólnej zabawy i umacniania więzi.

Chwila dla rodziny Dumni laureaci i wyróżnieni w jednym z konkursów towarzyszących forum Grzegorz Brożek /Foto Gość

Tegoroczne Forum odbyło się 19 października pod hasłem „Bez was nie byłoby nas”.

– Chcieliśmy zwłaszcza zwrócić uwagę na babcie, dziadków, i wszystkich seniorów, którzy są nieocenieni. W Ptaszkowej wiele rodzin ma jeszcze charakter wielopokoleniowy. Seniorzy są tymi, którzy przekazują tradycję swoim dzieciom, wnukom – mówią Barbara i Henryk Siedlarzowie, doradcy rodzinni, organizatorzy Forum.

Do tematu popołudniowego spotkania, do roli, jaką pełnią w rodzinach seniorzy, do moralnych zobowiązań, jakie społeczeństwo ma wobec nich nawiązywał w homiliach głoszonych w kościele parafialnym przez całą niedzielę zaproszony gość, moralista, ks. dr hab. Marek Kluz z Tarnowa.

Po różańcu szczelnie wypełniła się sala domu parafialnego. Widzowie mogli obejrzeć przygotowany specjalnie na tę okazję spektakl nawiązujący do tematu forum, a dzieci odebrać nagrody w towarzyszącym spotkaniu konkursach plastycznym i literackim.

– To dzisiejsze wydarzenie jest naprawdę zakończeniem wielu tygodni pracy organizatorów, także dzieci, które rysowały czy pisały teksty i siadały nad kartką papieru z mamą czy tatą. O to nam chodzi, by stwarzać jak najwięcej okazji do wspólnego przeżywania przez rodzinę czasu, o co nie jest łatwo w dzisiejszych czasach – mówi ks. Józef Kmak, proboszcz parafii.

W tym roku na konkurs nadesłano 200 prac.