Stary cmentarz w Tarnowie

js

publikacja 27.10.2014 00:00

Architektonicznie to jedna z najciekawszych nekropoli w Polsce.

Najstarszy zachowany pomnik na cmentarzu Najstarszy zachowany pomnik na cmentarzu
Joanna Sadowska /Foto Gość

Jego powstanie datuje się na XVIII wiek i zaliczany jest do cmentarzy pozamiejskich, jakie powstawały w Europie w drugiej połowie XVIII wieku.

Najstarszym zachowanym nagrobkiem jest pomnik Anny Marii Radziwiłłownej, żony księcia Karola Radziwiłła „Panie Kochanku”, która zmarła w 1795 roku.

Kilkadziesiąt lat później powstała tu zbiorowa mogiła ofiar rabacji galicyjskiej, a w 1863 roku powstańców styczniowych. W tym samym wieku zostaje jeszcze wybudowana kaplica tarnowskich książąt Sanguszków, a na wniosek władz austriackich kwatera samobójców. Ponadto, na cmentarzu znajdują się kaplica Radzikowskich z 1805 r. To tu, niedaleko wejścia głównego spoczywa Jan Szczepanik, zwany polskim Edisonem i Tadeusz Tertil, pierwszy burmistrz wolnego Tarnowa.

Dokładnie 20 lat temu zawiązał się w Tarnowie Społeczny Komitet Opieki nad Starym Cmentarzem. Jego członkowie każdego roku przeprowadzają kwestę wśród osób, które odwiedzają cmentarz 1 i 2 XI. Dzięki pozyskanym funduszom i współpracy z Miejskim Zarządem Cmentarzy w Tarnowie wiele pięknych nagrobków zostało już uratowanych.

Mogiła powstańców styczniowych   Mogiła powstańców styczniowych
Joanna Sadowska /Foto Gość
Stary cmentarz powstał w XVIII wieku   Stary cmentarz powstał w XVIII wieku
Joanna Sadowska /Foto Gość