Tuchowskie campo santo

Ks. Zbigniew Wielgosz

publikacja 30.10.2014 09:34

Pierwszy cmentarz w Tuchowie datuje się już na koniec XV wieku, kiedy to grzebano zmarłych przy kaplicy św. Marii Magdaleny z 1496 roku.

Cmentarz w Tuchowie Cmentarz w Tuchowie
Ks. Zbigniew Wielgosz /Foto Gość

Na tym samym miejscu założono kolejną nekropolię w 1825 roku.

– Od tej pory rozpoczęła się historia tego parafialnego cmentarza w Tuchowie, nazywanego „starym”. Do dnia dzisiejszego zachowały się jeszcze niektóre stare mogiły i zabytkowe nagrobki osób o nazwiskach: Ankiewicz, Fondakowski, Goyski, Hofmanowa, Kluger, Krogulski, Łątka, Miętus, Rozwadowska-Pellegrini, Schreiter, Stanczykiewicz, Stecowa, hr. Zamoyska i inni. Spoczywa tu więc wielu znamienitych mieszkańców ziemi tuchowskiej, w tym przedstawiciele rodów szlacheckich, weterani powstań narodowych, ludzie kultury i nauki, rzemieślnicy, księża, a także zwykli mieszkańcy naszego miasta – podaje Tomasz Wantuch.

– Wspomnieć należy o powstańcach z XIX wieku, którzy tu spoczywają: pierwszy to Adam de Rostwo-Suski, kapitan Wojsk Polskich, napoleończyk i powstaniec listopadowy z 1830 roku; drugim jest Franciszek Marnik, powstaniec styczniowy – dodaje.

W 1890 roku powstał nowy cmentarz, z tego powodu zaprzestano pochówków na dawnym, który stał się „starym”, wpisanym do rejestru zabytków. Na nowym cmentarzu znajduje się m.in. neogotycka kaplica, kwatera grobów z czasów I wojny światowej. Interesujących jest kilka nagrobków kamiennych, dedykowanych dzieciom.