Ryngraf dobrze nastawiony

pj, xzw

publikacja 13.11.2014 10:59

Radio RDN Małopolska dziękowało za jubileusz 20-lecia przed cudownym obrazem Matki Bożej na Jasnej Górze.

Ks. Jacek Miszczak z jasnogórskim ryngrafem Ks. Jacek Miszczak z jasnogórskim ryngrafem
Grzegorz Golec /RDN

Pracownicy i słuchacze rozgłośni diecezji tarnowskiej wspólnie pielgrzymowali do Częstochowy. Uczestniczyli w Mszy św. i Apelu Jasnogórskim.

Apel Jasnogórski poprowadził dyrektor Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz – ks. Jacek Miszczak.

W pielgrzymce wzięli udział również ks. Maciej Górak, zastępca dyrektora RDN Nowy Sącz, który celebrował Mszę św. przed cudownym obrazem oraz ks. Krzysztof Orzeł, zastępca dyrektora RDN Małopolska, który wygłosił kazanie.

W ręce dyrektora tarnowskiej rozgłośni trafił dar od oo. Paulinów z Jasnej Góry.

– Na pamiątkę tego spotkania poświęciliśmy ryngraf Matki Bożej, żeby Radio RDN niosło dobro i żeby żyło Słowem Bożym. Jest to znak, że to pielgrzymowanie ma być rzeczywiście podjęciem tej wielkiej misji Matki Bożej, aby była miłowana, ale też, żeby przez nią wszyscy ludzie mogli znaleźć prawdę, to znaczy Chrystusa – podkreślał podczas Mszy św. oo. Kamil Szustak.

Ryngraf Matki Bożej z napisem „Bóg, Honor, Ojczyzna” został poświęcony w przeddzień Święta Niepodległości. – Matka Boża wraca z nami do Tarnowa i będzie w najważniejszym miejscu w Radiu, aby przypominać tę piękna chwilę – powiedział ks. Jacek Miszczak.

Pielgrzymka była dla wszystkich wyjątkowym przeżyciem. – Jesteśmy bardzo zadowoleni, że tam byliśmy i mogliśmy modlić się razem ze wszystkimi. Jest to ogromne wzruszające i osobiste wydarzenie – komentują pielgrzymi.

Radio RDN od lat współpracuje z Radiem Jasna Góra. Dzięki temu w regionie tarnowskim można codziennie brać udział w Apelu Jasnogórskim poprzez fale eteru.