Jak wiatr po lesie nucili pieśń

js

publikacja 25.11.2014 08:58

W Zespole Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie odbył się Przegląd Pieśni Żołnierskiej z okresu I i II wojny światowej.

Szkolna reprezentacja witająca gości Szkolna reprezentacja witająca gości
Joanna Sadowska /Foto Gość

Uczestniczyło w nim 16 zespołów wokalnych reprezentujących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z powiatów: tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego oraz z województwa podkarpackiego.

Tegorocznymi laureatami zostali:

w kategorii szkół podstawowych:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Piotra Skargi w Skrzyszowie, II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 im.Armii Krajowej w Szynwałdzie, III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Gródku

w kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce – Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, II miejsce – Gimnazjum w Skrzyszowie, II miejsce – Zespół Szkół w Radłowie

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsca nie przyznano, II miejsce – Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu, III miejsce – Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie.

– Zamysłem pomysłodawców i organizatorów przeglądu było podkreślenie znaczenia edukacyjnej, wychowawczej, patriotycznej roli pieśni w wychowaniu młodego pokolenia, a także integracja młodego pokolenia zrzeszonego w Szkolnych Klubach Historycznych im. Armii Krajowej. Wyśpiewując strofy żołnierskich pieśni z okresu I i II wojny światowej uczniowie przybliżają pamięć o bohaterach tamtych czasów i oddają im szacunek i honor – zauważa Stanisława Siemek, dyrektor szkoły.

– Panie: Jolanta Krakowska, Anna Niemiec, Jolanta Szczęch, Ewelina Wójtowicz, Barbara Iwan - nauczyciele historii, języka polskiego, muzyki, opiekunowie Klubu Historycznego nie po raz pierwszy zaproponowali uczniom udział i przeżywanie tak wspaniałej lekcji historii – dodaje.

Idee spotkania docenili też goście, obecni na przeglądzie. Wśród nich byli m.in. Barbara Wiatr, przedstawicielka Tarnowskich Rodzin Legionistów Józefa Piłsudskiego, Stanisława Wiatr-Partyka, przedstawicielka Rodzin Katyńskich, długoletnia prezes Związku Sybiraków  w Tarnowie, płk. Zdzisław Baszak, żołnierz kampanii wrześniowej i Armii Krajowej, prezes Honorowy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Tarnowie, Ryszard Żądło, prezes ŚZŻ AK w Tarnowie, kierownika referatu kultury i promocji Starostwa Powiatowego w Tarnowie, Marcin Kiwior, wójt Gminy Skrzyszów, Bartłomiej Mącior, przewodniczącego Rady Gminy Skrzyszów poprzedniej kadencji.

MVI 1085
Gość Tarnowski