Kronika 2014 roku

Joanna Sadowska

publikacja 31.12.2014 10:07

Wiele z minionych wydarzeń było wcześniej zaplanowanych i opracowanych w najdrobniejszych szczegółach. Były jednak i takie, których nikt się nie spodziewał, a zmieniły bieg życia naszej diecezji. Również w galeriach przypominamy niektóre z nich.

Styczeń

Styczeń   Styczeń
Biskupie święcenia ks. Jana Piotrowskiego i ks. Stanisława Salaterskiego
ks. Zbigniew Wielgosz /Gość Niedzielny
Każdego roku dochodzą nowe miejsca, gdzie organizowane są pochody Trzech Króli. W minionym roku po raz pierwszy dołączyła do nich Dębica.

Początek stycznia należał też dzieci i młodzieży zaangażowanych w dzieło Kolędników Misyjnych. Ich spotkanie odbyło się w kościele pw. Ducha Świętego w Dębicy (11 stycznia). W ubiegłym roku akcję podjęło aż 20 tys. dzieci z 420 parafii, które zebrały prawie 1, 5 mln zł.

Od prawie 20 lat kolędują dzieci z par. pw. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej. – Idziemy, bo chcemy pomagać biednym dzieciom w Afryce i Ameryce Południowej – mówi Agata Toporkiewicz.

Natalia Jop kolęduje po raz pierwszy. – Wiemy, że ofiary zebrane pomogą naszym rówieśnikom, aby mogły się leczyć i uczyć, aby mogły poznać Pana Boga. Ale nasze odwiedziny to dzielenie się radością Bożego Narodzenia. Kto małego Jezusa ugości w swym sercu, ten dozna radości – uśmiecha się Natalka Jop.

Dzieci z Woli kolęduje prawie 60. Tworzą 11 grup. - Dla nich to jest duża radość, dlatego niektórzy kończą gimnazjum, ale dalej chodzą z misyjną kolędą chodzą – tłumaczy opiekunka, s. Małgorzata Prusak, służebniczka starowiejska. Hasłem tegorocznego kolędowania są słowa „Samu bana ke kuha”. – To znaczy: „Aby dzieci mogły usłyszeć”.

Najważniejszym wydarzeniem miesiąca były zaś święcenia biskupów pomocniczych ks. Jana Piotrowskiego i ks. Stanisława Salaterskiego (25 stycznia). Mszy św. koncelebrowanej przez kilkudziesięciu biskupów i księży przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski.

– Znając wasze przygotowanie i wszechstronne doświadczenie, jestem przekonany, że wniesiecie znaczący wkład w prace Konferencji Episkopatu dla dobra całego Kościoła w naszej ojczyźnie, a przede wszystkim jeszcze bardziej ożywicie dzieło ewangelizacji w diecezji tarnowskiej, słynącej z wierności i gorliwości ludu Bożego. Liczymy na was – mówił kard. Dziwisz.

Głównym szafarzem święceń był bp Andrzej Jeż, któremu towarzyszyli abp Celestiono Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce i bp senior Władysław Bobowski. W bogatej w obrzędy liturgii uczestniczyli najbliższa rodzina nowych biskupów, prałaci papiescy, kanonicy kapituł, księża z diecezji i siostry zakonne, alumni WSD w Tarnowie, przedstawiciele parlamentu, samorządów, instytucji publicznych i wierni świeccy.

Tego też dnia w Starym Sączu młodzi z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży świętowali jubileusz 20-lecia istnienia.

Luty

Luty   Luty
Wizyta ad limina
arch. Osservatore Romano
1 lutego rozpoczęła się wizyta ad limina apostolorum, podczas której papież przyjął naszych nowych księży biskupów. Tego też dnia obowiązki przejął nowy kanclerz kurii diecezjalnej, którym został ks. dr hab. Robert Kantor. Dotychczasowy kanclerz ks. dr Adam Nita, który przez 15 lat pracował w kurii, został proboszczem parafii katedralnej w Tarnowie. To wspólnota, którą do niedawna kierował biskup Stanisław Salaterski.

Nowym proboszczem parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu został ks. dr Jerzy Jurkiewicz. To z kolei parafia, której przewodził biskupi Jan Piotrowski. Ks. J. Jurkiewicz jest wykładowcą historii Kościoła, języka łacińskiego i greckiego na Wydziale Teologicznym UPJPII Sekcja w Tarnowie. Jest także wikariuszem biskupim ds. zakonnych.

Nominacje dotyczyły również osób świeckich - Sylwia i Dominik Kuligowie z Tarnowa zostali nowymi diecezjalnymi doradcami życia rodzinnego, a Krzysztof Kumięga przewodniczącym Prezydium Krajowego Rady KSM.

W Dąbrowie Tarnowskiej świętowano (11 lutego) jubileusz 15-lecia działalności Hospicjum i Domu Pomocy Społecznej Caritas DT, a po odpoczynku u sióstr klarysek w Starym Sączu obraz Pana Jezusa rozpoczął kolejny etap swej wędrówki po diecezji (13 lutego). Ponadto młodzież z całej Polski wraz ze swymi duszpasterzami rozmawiała w Zabawie (od 28 lutego do 2 marca) na temat Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

– Kraków liczy na diecezję tarnowską. Wierzymy, że nie tylko Kraków będzie czuł się odpowiedzialny za organizację ŚDM, ale wszystkie diecezje w Polsce, a zwłaszcza te, które z nim sąsiadują. Na pierwszym miejscu należy postawić Tarnów m.in. ze względu na łatwą komunikację dzięki autostradzie – mówił bp Damian Muskus, koordynator generalny Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży. Miejsce spotkania nie było przypadkowe. Bł. Karolina jest patronką przygotowań do ŚDM w diecezji tarnowskiej, trwają też starania, by była ona jedną z kilku patronek ogólnoświatowego spotkania w Krakowie.

Marzec

Marzec   Marzec
Uczestnicy konkursu o bł. Karolinie
Joanna Sadowska /Gość Niedzielny
Ponad 1500 prac napłynęło na konkurs o bł. Karolinie, organizowany przez szkołę w Wał Rudzie. To nie tylko rekordowa liczba, ale i wyjątkowy rok - 100. rocznicy śmierci bł. Karoliny.

Ponadto w marcu ks. prof. Tomasz Rozkrut został pierwszym dziekanem nowo utworzonego Wydziału Prawa Kanonicznego na UPJP II w Krakowie, a w kościele bł. Karoliny w Tarnowie 35 mężczyzn dołączyło do wielkiej rodziny Rycerzy Kolumba.

Kwiecień

Kwiecień 2014 r.   Kwiecień 2014 r.
Podczas Niedzieli Palmowej młodzi otrzymali Iskrę Miłosierdzia, którą zanieśli do swoich parafii
Joanna Sadowska /Foto Gość
Kwiecień był czasem radosnego oczekiwania na kanonizację bł. Jana Pawła II. Radość ta była też udziałem młodzieży, która przyjechała do Tarnowa (13 kwietnia) na spotkanie z bp Andrzejem Jeżem. Była to również okazja do otrzymania Iskry Miłosierdzia, która później zapłonęła w każdej parafii.

Młodzi, którzy przyjechali odebrać „Iskrę miłosierdzia” uczestniczyli najpierw w koncercie ewangelizacyjnym, który prowadzili klerycy tarnowskiego seminarium oraz New Life M. Ale było to przede wszystkim zawiązanie wspólnoty. Podczas spotkania młodzi przyjęli też „rzymskie” znaki Światowych Dni Młodzieży: krzyż oraz ikonę Matki Bożej. Krzyż towarzyszył uczestnikom modlitwy podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej ulicami miasta.

– Teksty rozważań wiele mówiły o naszych problemach w rodzinie, wśród rówieśników. O zagrożeniach narkotykami, alkoholem, pornografią. Ale zawsze towarzyszy nam Jezus, który pokazuje jak być bliźnim, jak walczyć ze złem – mówi Klaudia z Paszczyny.

Z okazji kanonizacji Tarnów doczekał się również papieskiego okna. Znajduje się ono domu biskupim, gdzie w 1987 roku papież spotkał się z młodzieżą.

Maj

Maj   Maj
31 nowych kapłanów ze swoim biskupem Andrzejem Jeżem
ks. Zbigniew Wielgosz /Foto Gość
Ważnym wydarzeniem maja był tygodniowy odpust ku czci św. Stanisława w Szczepanowie. W miejscu narodzin tego wielkiego Polaka świętowano 1000 - lecie chrześcijaństwa i 100 - lecie wybudowania kościoła parafialnego. W ciągu odpustu szczepanowską bazylikę i miejsca związane ze św. Stanisławem odwiedziło tysiące pielgrzymów.

Główne uroczystości odbyły się 8 maja, wówczas Mszy św. przewodniczył bp Andrzej Jeż, i 10 maja. Szczepanowskie sanktuarium odwiedził wtedy prymas Polski abp Józef Kowalczyk. Przewodniczył procesji stanisławowskiej z kaplicy narodzenia świętego do bazyliki. Towarzyszył mu bp Andrzej Jeż, kanonicy kapituł, kapłani z diecezji, parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, szkół wyższych, rzemiosła, parafianie i pielgrzymi.

W procesji niesiono relikwie św. Stanisława i św. Jana Pawła II. Kadeci z Łysej Góry nieśli relikwie bł. Augusta Czartoryskiego. – Moja rodzinna miejscowość Jadowniki Mokre leży niedaleko stąd. Mój ojciec nosił imię Stanisław, a rodzice często pielgrzymowali do Szczepanowa. Ja sam przybrałem imię Stanisław na bierzmowaniu – wspomina abp Józef Kowalczyk.

Swój jubileusz 125 - lecia istnienia obchodziło też Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie (15 maja), będące najstarszą tego typu placówką w Polsce. Z kolei tarnowskie seminarium (17 maja) miało wyjątkowych gości. 450 młodych ludzi odwiedziło je w ramach dnia otwartego. Tego też dnia w Zabawie młodzi spotkali się na Diecezjalnym Forum Młodzieży. Maj to również święcenia diakonatu i kapłańskie. W tym roku 23 alumnów przyjęło (24 maja) święcenia diakonatu, a 31 diakonów otrzymało (30 maja) święcenia kapłańskie. Ponadto, w parafii pw. Ducha św. w Mielcu (29 maja) gościła Floribeth Mora Diaz, Kostarykanka uzdrowiona za wstawiennictwem Jana Pawła II.

Czerwiec

Czerwiec   Czerwiec
Grupa bierzmowanych z Przecławia przed papieskim ołtarzem w Starym Sączu
Grzegorz Brożek/ Foto Gość
Czerwiec przyniósł zmiany akademickie - ks. prof. Józef Stala został prorektorem ds. nauki i współpracy międzynarodowej UPJPII w Krakowie, a ks. prof. Janusz Królikowski dziekanem UPJPII Sekcja w Tarnowie. W sądeckiej bazylice zainaugurowano działalność stowarzyszenia „Ojcowie w obronie dzieci i integralności rodziny”.

Z kolei przy ołtarzu papieskim w Starym Sączu odbyło się (7 czerwca) Diecezjalne Spotkanie Młodzieży Bierzmowanej. Przyjechało na nie ponad 2 tys. gimnazjalistów z całej diecezji.

– Konsekwencją przyjęcia sakramentu bierzmowania jest wezwanie do bycia świadkiem Pana Jezusa; konsekwencją tego sakramentu jest obowiązek bycia odpowiedzialnym za słowa, czyny, a także swój własny wkład w budowanie wspólnoty Kościoła. W ten sposób przejawia się dojrzałość chrześcijańska – przypomniał w homilii przewodniczący Eucharystii biskup tarnowski Andrzej Jeż.

Również w Starym Sączu (14 czerwca) diecezja dziękowała za kanonizację bł. Jana Pawła II. Było to również Święto Rodziny oraz Caritas Diecezji Tarnowskiej. Z kolei najmłodsi członkowie Caritas, należący do szkolnych kół, spotkali się w Dębicy (12 czerwca) na swym corocznym zjeździe. Druga połowa czerwca należała do młodych, którzy spotkali się 15 czerwca w Okulicach na VIII Przeglądzie Piosenki Religijnej, a tydzień później na XII Świętojańskich Dniach Młodych w Łącku.

Lipiec

Lipiec   Lipiec
Strefa młodych serc w Okulicach
Foto Anna Piela
Wakacje to czas odpoczynku dzieci na wyjazdach organizowanych przez instytucje kościelne. Lipiec to też XXII Spotkanie Muzyków Chrześcijan „Strefa chwały” (4 - 8 lipca) w Starym Sączu oraz festyn misyjny w Tylmanowej (6 lipca), gdzie w tym roku zbierano na rzecz Kościoła w Chinach.

Z kolei w WSD w Tarnowie odbyły się XIII Szachowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa (7 do 12 lipca). Jego wielkim zwycięzcą został ks. Wojciech Sola z diecezji tarnowskiej.

Z myślą o młodych przygotowano też Strefę Młodych Serc, czyli ewangelizacyjno – powołaniowe spotkanie w Okulicach (24 -25 lipca) i Miasteczko Modlitewne w Zabawie (27 lipca do 3 sierpnia).

Sierpień

Sierpień   Sierpień
XXXII Piesza Pielgrzymka Tarnowska
ks. Zbigniew Wielgosz /Gość Niedzielny
Sierpień był ważny dla kościoła św. Wawrzyńca w Wojniczu, który bp A. Jeż podniósł do godności kolegiaty, a w skład reerygowanej kolegiaty powołał (9 sierpnia) 7 prałatów, 6 kanoników gremialnych i 20 kanoników honorowych.

Znaczącym wydarzeniem miesiąca była też XXXII Piesza Pielgrzymka Tarnowską na Jasną Górę (17 sierpnia). Hasłem tegorocznego wędrowania były słowa „Miłość na śmierć nie umiera”. Mszy św. na rozpoczęcie dziewięciodniowych rekolekcji w drodze przewodniczył bp Andrzej Jeż, a koncelebrowali ją tarnowscy biskupi pomocniczy,  biskup z Konga i kilkudziesięciu kapłanów.

– Pielgrzymka to Kościół przede wszystkim ludzi młodych. Myślę, że zaowocuje to młodością całej diecezji, całego Kościoła, który odnawia się w Jezusie Chrystusie, w Jego miłości, co na śmierć nie umiera – mówi bp Jeż.  Pasterz rozdał księżom przewodnikom po Mszy św. sadzonki gruszy bł. Karoliny. – To symbol jej apostolskiego zaangażowania – mówi ks. Zbigniew Szostak, dyrektor PPT. Bł. Karolina jest patronką pielgrzymki z racji 100. rocznicy męczeńskiej śmierci. Pątnicy modlą się m.in. w intencji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku.

W diecezji nastąpiły też ważne zmiany personalne. Bp A. Jeż powołał na stanowisko rektora Wyższego Seminarium Duchownego ks. dr. hab. Andrzeja Michalika, a ks. Artur Ważny został dyrektorem Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji. Z kolei do grona sanktuariów maryjnych dołączył kościół w Bruśniku (15 sierpnia), a (31 sierpnia) Tymowa świętowała 800-lecia Tymowej, 750-lecia parafii i 250-lecia miejscowego kościoła.

Wrzesień

Wrzesień   Wrzesień
Przed cudownym obrazem Pani Chorzelowskiej
Joanna Sadowska /Gość Niedzielny
Swój jubileusz przeżywał we wrześniu Borzęcin (3- 14 IX), który świętował 650 - lecie istnienia parafii. Uroczystości odbyły się też w Chorzelowie (6 - 8 września), gdzie Matka Boża, znana również z wierszy ks. Jana Twardowskiego, od 200 lat przyciąga rzesze wiernych.

Z kolei do grybowskiej bazyliki przybyło ponad 400 osób niewidomych i niedowidzących (20 września).

Ostatnim akordem miesiąca był IV Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej „Sacra Ecclesiae Cantio”, w którym wzięło udział 15 chórów (27 września).

– Na festiwalu jestem od początku, więc mam porównanie i muszę przyznać, że w tym roku jest on na bardzo dobrym poziomie. Chyba najlepszy z dotychczasowych. Cieszymy się też, że w chórach śpiewa wiele młodych osób – podkreśla ks. prof. A. Zając, członek jury.

Październik

Październik   Październik
Marsz misyjny ulicami Tarnowa
Joanna Sadowska /Gość Niedzielny
Bp A. Jeż podpisał (5 października) akt erekcyjny i wmurował kamień węgielny kościoła pw. MB Królowej Polski w Stróżach, wyjęty z fundamentów klasztoru na Jasnej Górze. Podniosłym wydarzeniem października było też ogłoszenie w Zabawie (11 października) decyzji papieża. Po dziewięciu miesiącach posługi w diecezji bp Jan Piotrowski został nowym pasterzem diecezji kieleckiej.

Dzień później ulicami Dębicy przeszli diecezjanie w Marszu dla Życia i Rodziny, tego dnia bp A. Jeż poświecił w Dębicy Kanę. Marsz poprzedziła Msza św.  w kościele Miłosierdzia Bożego, której przewodniczył bp Andrzej Jeż.

– Życie, małżeństwo i rodzina to dobra, którymi nie można manipulować – podkreślał bp Jeż odnosząc się m.in. do Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Po Eucharystii z uczestnikami Marszu spotkała Mary Wagner z Kanady, która blisko dwa lata spędziła w areszcie za obronę życia dzieci nienarodzonych.

– Uświadomiłam sobie, że w tych odrzucanych dzieciach jest obecny Chrystus, stąd impuls, by bronić ich zagrożonego aborcją życia. Wy również nie bójcie się walczyć ze złem – mówi Mary Wagner.

Na Marsz ludzie przyjechali z całej diecezji. Ulicami Dębicy szły całe rodziny, bp Andrzej Jeż z księżmi, siostry zakonne, przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, stowarzyszeń pro-life, instytucji i samorządu.

– Chcemy pokazać, że jesteśmy za życiem i rodziną. Chcemy też pokazać dobro naprotechnologii, bo nasze dzieciątko, Teresa, dzięki niej, po pięciu latach starań po ślubie, przyszło na świat. Jest alternatywa dla in vitro! Nasz rząd powinien zrozumieć, że in vitro nie jest dobrą procedurą i warto wspierać te, które szanują życie, które naturalnie leczą bezpłodność – mówią Iwona i Bartosz Guziec.

Gdy przygotowywano program tygodnia misyjnego nikt się nie spodziewał, że jego główną intencją będzie modlitwa za porwanego (14 października) ks. Mateusza Dziedzica. W jego intencji modlono się podczas Marszu Misyjnego w Tarnowie i w Krynicy na misyjnym spotkania róż (25 października). Natomiast w Ośrodku Opiekuńczo - Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Caritas DT w Jadownikach (20 października) powołano do życia Fundację abp. Józefa Kowalczyka Prymasa Polski.

Listopad

Listopad   Listopad
Pożegnanie bpa Jana Piotrowskiego
Joanna Sadowska /Gość Niedzielny
Wydarzeniem listopada były obchody 100. rocznicy śmierci bł. Karoliny (14-18 listopada), które odbywały się w Zabawie, Wał Rudzie i Tarnowie, a także uroczystości w katedrze (23 listopada), które zgromadziły tłumy diecezjan żegnających bp J. Piotrowskiego.

– Chociaż jako biskup kielecki będziesz mieszkał po drugiej stronie Wisły, to jednak będzie nas nieustannie łączył ten sam nurt życia jednego Chrystusowego Kościoła. Pozostaniesz blisko poprzez siłę więzi, która łączy Cię z rodzinną diecezją. Pragniemy Ci towarzyszyć przez modlitwę, którą obejmujemy Twoją posługę, a także Twoich nowych diecezjan – mówił w homilii bp Andrzej Jeż.

Słowa podziękowania w imieniu diecezjan skierował też ks. dr Jan Bartoszek, asystent AK. – Dziękujemy za głoszenie Ewangelii w miłości, której aktualność i uniwersalizm wnosiłeś w różne wymiary duszpasterskiego posługiwania, za budzenie wiary, i za celebrowanie sakramentów świętych. Za otwarte serce na ludzi świeckich i kapłanów – podkreślał.

Za wszystkie dowody życzliwości dziękował bp Jan Piotrowski. – Dobry Bóg w niepojęty sposób zechciał obdarzyć mnie wielkim darem i tajemnica jakimi są kapłaństwo i posługa biskupia. To wszystko dokonywało się w Tarnowie. Najpierw w tarnowskim seminarium, a ostatecznie w tej katedrze, gdzie trzykrotnie mówiłem Bogu „tak”. Dziś jest kolejne „tak”, aby z woli papieża Franciszka wyruszyć do kościoła kieleckiego jako jego pasterz. Z tym większą miłością dziękuję Kościołowi tarnowskiemu, który zrodził mnie do tej posługi – mówił bp Piotrowski.

Tego dnia swe święto miała również Akcja Katolicka i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, ponadto bp A. Jeż uhonorował 29 diecezjan medalem „Dei Regno Servire”, a WSD 43 alumnów przyjęło strój duchowny.

W sercu diecezji zainaugurowano też Ognisko Sychar, adresowane do małżonków przeżywających kryzys, a bł. ks. Roman Sitko doczekał się fabularyzowanego dokumentu. Ostatnim akcentem miesiąca była inauguracja roku życia konsekrowanego, która odbyła się w katedrze (29 listopada), a najradośniejszym wydarzeniem uwolnienie ks. M. Dziedzica, który 30 listopada wrócił do Polski.

Grudzień

Grudzień   Grudzień
Rio w Tarnowie
Joanna Sadowska /Gość Niedzielny
W ramach radosnego oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia (20 grudnia) w kościele Miłosierdzia Bożego w Tarnowie odbyło się kolejne diecezjalne RIO, czyli spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży.

– Chcemy jeszcze raz wrócić do nauczania Franciszka i wspólnie polecać wielkie dzieło ŚDM Bożemu Miłosierdziu – mówi ks. Paweł Górski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży tarnowskiej kurii.

W programie było m.in. zawiązanie wspólnoty, katecheza, spowiedź, modlitwa uwielbienia oraz Eucharystia. Swe świadectwo dała też Ala, uczestniczka rekolekcji przygotowujących do posługi w ramach ŚDM w Krakowie.