Praktykujący i pobożni

GB /EB

publikacja 09.01.2015 11:04

Znamy już najnowsze dane dotyczące uczestnictwa wiernych w praktykach religijnych.

Praktykujący i pobożni Wierni w diecezji nadal licznie, całymi rodzinami przychodzą na niedzielą Eucharystię Grzegorz Brożek /Foto Gość

Liczenie wiernych obecnych na niedzielnej Mszy św. i przystępujących do Komunii świętej odbyło się 19 października 2014 roku.

W diecezji tarnowskiej tej niedzieli w kościele na Eucharystii było 69,8 procenta wiernych. Komunię świętą przyjmuje zaś 24,3 procenta wiernych.

Rok wcześniej wskaźnik dominicantes (uczestniczących w Mszy św.) był na poziomie 69,4 procenta, a communicantes (przyjmujących Komunię św.) na poziomie 23,9 procenta. Jak widać w ciągu roku zmiany są kosmetyczne.

Pierwszy raz pytano także proboszczów ile osób wyjechało z parafii. W całej diecezji szacunkowa liczba to ponad 92 tys., to jest blisko 10 procent naszych diecezjan.

- W przypadku frekwencji i przyjmowania Komunii św., oba wskaźniki wzrosły o kilka dziesiątych procent. Patrząc również na poprzednie lata, te liczby utrzymują się prawie na stałym poziomie. Cieszymy się, że mamy jedną z największych, jeśli nie największą statystycznie liczbę osób przychodzących do kościoła na Msze św. w Polsce. Jednak zawsze trzeba postawić pytanie gdzie jest te ok. 30 proc. wiernych, którzy są ochrzczeni, a których nie ma w kościele. To zadanie dla wszystkich duszpasterzy oraz wiernych. Na pierwszym miejscu mam na myśli rodziny, bo to one przekazują skarb wiary - mówi ks. Zbigniew Pietruszka, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.