Znasz swój Kościół?

Grzegorz Brożek

|

Gość Tarnowski 05/2015

publikacja 29.01.2015 00:15

Na czym skupi się działalność Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie Sekcja w Tarnowie? Czy będzie to eklezjologia?

 Gościem Rady Wydziału był bp Andrzej Czaja (z prawej) Gościem Rady Wydziału był bp Andrzej Czaja (z prawej)
Grzegorz Brożek /Foto Gość

Nad tym zastanawiała się Rada Wydziału, która odbyła się 22 stycznia. Gościem specjalnym był biskup opolski Andrzej Czaja, przew. Komisji Nauki Wiary KEP. – Eklezjologia, krótko mówiąc, to część teologii, która mówi o celu Kościoła, jego istocie, strukturze, misterium, wartości. Trzeba bezsprzecznie pogłębiać jego znajomość. W wielu miejscach i momentach w naszym Kościele, musimy to przyznać, jest dużo skostnienia, czegoś, co czasem nazywam „racją stanu Kościoła”. Nie wiadomo, co to jest, ani kto to wymyślił, ale tym próbuje się wiele rzeczy wyjaśniać, uzasadniać. W tym momencie pojawiają się schematy myślowe, stereotypy, w których czujemy się, także wewnątrz Kościoła, bezpiecznie i wygodnie – mówi bp Andrzej Czaja.

Tymczasem to niszczy wspólnotę od wewnątrz, o czym próbuje mówić ludziom ojciec święty Franciszek. Kwestia eklezjologicznej specyfiki wydziału nie dotyczy tego, czego będzie się nauczać, ale jak. – Można uwzględniać odniesienia eklezjologiczne w ramach wykładów, z nauki o Kościele można pisać prace magisterskie, prowadzić w tym kierunku wykłady monograficzne, prowadzić działalność naukową i wydawniczą – mówi dziekan wydziału ks. Janusz Królikowski. Potrzebę określenia specyfiki wydziału podnosił już biskup tarnowski Andrzej Jeż. – Ukierunkowanie na naukę o Kościele wynika z potencjału tarnowskiego środowiska teologicznego, ale i realnych potrzeb. Wydaje się, że teologia dla świeckich mogłaby mieć dziś charakter apologetyczny. Świecki w miejscu pracy ma być wyznawcą. Dochodzi dziś często do tego, że szydzenie z krzyża czy Kościoła jest formą wypowiedzi. Z szyderstwem dialog jest trudny. Trzeba jednak umieć swoich racji bronić – mówi bp A. Czaja. Konieczne jest także pogłębienie rozumienia Kościoła. Zdaniem biskupa Czai wielu ludzie wierzy w Boga, ale zaskoczeni są pytaniem, czy wierzą w Kościół. Nie mieści się im w głowie, że Kościół można, a nawet trzeba kochać. – Trzeba pokazywać, na czym polega, z egzystencjalnego punktu widzenia, włączenie w Kościół oraz w jaki sposób świeccy mogą czynnie uczestniczyć w jego misji. Wypracowanie czynnego modelu obecności świeckich w wielu wymiarach misji Kościoła jawi się jako pilna potrzeba dogmatyczna i pastoralna – dodaje ks. dr hab. Janusz Królikowski, profesor UPJPII.