Redaktor wydania

Grzegorz Brożek

|

Gość Tarnowski 06/2015

publikacja 05.02.2015 00:00

Na IV i V stronie naszego tygodnika piszemy o szkole katolickiej w Tarnowie. Przy okazji zadajemy sobie pytanie, czy szkolnictwo katolickie jest niezbędne.

Wszak mówiło się, że skoro katolickie rodziny posyłają do szkół swoje katolickie dzieci, a szkoła wychowuje w ścisłej współpracy z rodzicami, to każda placówka edukacyjna w diecezji może być w tym znaczeniu katolicka. Czy jednak taka właśnie jest? Czy wobec nowych wizji szkoły ma szansę taką pozostać? Stąd potrzebne są placówki, w których nikt nie będzie miał wątpliwości, w którą stronę idzie wychowanie.