Caritas w kolejnych szkołach

GB

publikacja 23.03.2015 10:08

Trzy nowe szkolne koła Caritas powstały w parafii Zgórsko: w szkołach w Partyni, Izbiskach i Podborzu.

Caritas w kolejnych szkołach Uczniowie z legitymacjami SKC Grzegorz Brożek /Foto Gość

Uroczystość przekazania aktów powołania SKC odbyła się 20 marca w kościele w Zgórsku. Dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej ks. Ryszard Podstołowicz po Mszy św. wręczył dokumenty dyrektorom szkół, uczniom, którzy zdecydowali się włączyć w działalność SKC legitymacje. Opiekunowie odebrali natomiast pamiątki.

- Dzieci z tych szkół w naturalny sposób są wrażliwe i chętne do pomagania innym. Udało się zachęcić środowisko do zaangażowania w ramach SKC. Łącznie w trzech małych szkołach w działalność kół, które są bardzo dobrym narzędziem wychowania w duchu miłości bliźniego zaangażowało się 70 uczniów - mówi ks. Paweł Ryś, katecheta.

- Dobro, które czynicie przyniesie wiele radości tym, do których pójdziecie, ale ono samo i wam przyniesie mnóstwo satysfakcji i radości - mówił do uczniów ks. Ryszard Podstołowicz.

Obecnie w diecezji działa 171 Szkolnych Kół Caritas. W ciągu lat działalności kół wydano łącznie ponad 7 tys. legitymacji. - Niektórzy z pierwszych członków SKC zakładają już akademickie koła, służą pomocą w parafialnych oddziałach - dodał szef diecezjalnej Caritas.