Gorliwy pasterz

dsi

publikacja 31.03.2015 20:37

25 lat temu zmarł abp Jerzy Ablewicz, biskup tarnowski w latach 1962-1990.

Abp Ablewicz jest pochowany w katedralnej krypcie biskupów tarnowskich Abp Ablewicz jest pochowany w katedralnej krypcie biskupów tarnowskich
Joanna Sadowska /Foto Gość

31 marca przypada 25. rocznica śmierci abp. Jerzego Ablewicza. Wieloletni biskup tarnowski spoczywa w katedralnej krypcie.

Przy grobie swojego poprzednika abp. Jerzego Ablewicza modlił się bp Andrzej Jeż, który 31 marca odprawił w katedrze tarnowskiej Mszę św. za zmarłego.

Z okazji 25. rocznicy śmierci abpa Jerzego Ablewicza planowana jest konferencja naukowa pod hasłem: „Oddany współpracownik rzymskich Kongregacji”.

Konferencja odbędzie się w dniu 15 kwietnia br. w Tarnowie w auli Wyższego Seminarium Duchownego; jej początek zaplanowany jest na godz. 17.00. Organizatorem konferencji jest Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie.

– To postać wielkiego formatu. Przez prawie 28 lat trwała jego posługa w Kościele tarnowskim w bardzo trudnym okresie. Abp Ablewicz kochał Kościół tarnowski. Mógł objąć jeszcze jakąś inną stolicę arcybiskupią, ale nie chciał tego, bo był związany z Kościołem tarnowskim bardzo mocno. Był wielkim kaznodzieją, znanym w całej Polsce. Wygłosił też rekolekcje watykańskie. Ponieważ zachowały się prawie wszystkie homilie, spróbujemy je opracować i wydać – mówi bp Andrzej Jeż.

Ordynariusz diecezji tarnowskiej podkreśla troskę abp. Ablewicza o formację kapłanów. – Stworzył tzw. tarnowski styl kapłana. Księża z naszej diecezji na całym świecie są rozpoznawalni i znani z gorliwości i pracowitości. To jest zasługa abp. Ablewicza, który także swoim życiem taką koncepcję kapłaństwa realizował – dodaje bp Jeż.

Życiorys abp. Jerzego Ablewicza

Urodził się 1 listopada 1919 w Krośnie jako syn Aleksandra Ablewicza, urzędnika, i Emilii z domu Ekiert. Do szkoły podstawowej i gimnazjum uczęszczał w rodzinnym mieście. 5 marca 1943 przyjął w Przemyślu święcenia kapłańskie. Następnie pracował jako duszpasterz w parafiach, m.in. był wikariuszem we wsi Trzcieniec, a w latach 1945–1946 administratorem parafii w Pnikucie. Studia specjalistyczne odbył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu pełnił funkcję wicerektora i wykładowcy.

26 lutego w 1962 r. papież Jan XXIII mianował ks. Jerzego Ablewicza biskupem diecezjalnym w Tarnowie. Sakrę biskupią przyjął w dniu 20 maja w katedrze przemyskiej. 26 maja 1962 r. przejął rządy diecezją, a w następnym dniu odbył ingres do katedry tarnowskiej. Na hasło biskupiej posługi wybrał słowa „Lavare pedes”.

Początek pasterzowania biskupa Jerzego Ablewicza przypadł na trudne czasy. W 1963 r. władze komunistyczne zlikwidowały Małe Seminarium, a z Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie powoływano kleryków do wojska.

Biskup Ablewicz kierował wielu księży na studia specjalistyczne do Lublina, Rzymu, Innsbrucka i Paryża. Wznowił działalność Instytutu Wyższej Kultury Religijnej, oraz wydawanie „Tarnowskich Studiów Teologicznych”. Nawiązał współpracę z Papieską Akademią Teologiczną w Krakowie. Ponadto biskup Ablewicz kierował też księży do pracy w krajach zachodnioeuropejskich oraz do pracy misyjnej w Kongo Brazzaville, w Afryce Centralnej, Argentynie oraz innych krajach. Zreformował kurię diecezjalną i sąd biskupi. Utworzył rady – duszpasterską i kapłańską. Powołał kolegium konsultorów (1986). W latach 1982-1986 przeprowadził IV Synod Diecezji Tarnowskiej. Pod koniec życia reerygował diecezjalną „Caritas”.

W 1981 r. na zaproszenie papieża Jana Pawła II wygłosił na Watykanie rekolekcje dla pracowników Kurii Rzymskiej. Doprowadził do koronacji łaskami słynące obrazy Matki Boskiej: w Okulicach (1962), Nowym Sączu (1963), figury MB Bolesnej w Limanowej (1966), figury w Lipinkach (1980), obrazu w Szczyrzycu (1984); rekoronacji obrazu w Zawadzie koło Dębicy (1970) i figury w Przeczycy (1975). Zorganizował jubileusze koronacji obrazów w Bochni i Okulicach oraz inne. W Tarnowie obchodzono uroczyście Sacrum Poloniae Millenium, 900-lecie śmierci św. Stanisława w Szczepanowie, oraz 900-lecie kanonizacji św. Świerada w Tropiu, 200-lecie istnienia diecezji tarnowskiej, 150-lecie Wyższego Seminarium Duchownego. W latach 1968-1970 przygotował i przeprowadził w diecezji peregrynację Matki Boskiej Częstochowskiej w symbolach Ewangelii i świecy, oraz w 1983 r. w obrazie Jasnogórskim.

Biskup Jerzy Ablewicz był członkiem Kongregacji do spraw Świętych i Błogosławionych. Zaś w ramach Konferencji Episkopatu Polski był członkiem Komisji Duszpasterskiej, Komisji do spraw KUL i Komisji do spraw Budowy Kościołów. Uczestniczył w pierwszej i ostatniej sesji Soboru Watykańskiego II. Wprowadzał w diecezji jego reformy, zwłaszcza liturgiczne. Sam wygłaszał wiele homilii, kazań, przemówień. Prowadził też rekolekcje dla kapłanów w Tarnowie w 1979 r.

Zabiegał o kanonizację bł. Kingi i o beatyfikację ks. Romana Sitki. Doprowadził do beatyfikacji Karoliny Kózkówny, co miało miejsce w Tarnowie 10 czerwca 1987 r. podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Z okazji srebrnego jubileuszu biskupstwa, a także w uznaniu za gorliwość i posługę pasterską, papież Jan Paweł II podczas wizyty w Tarnowie podniósł go do godności arcybiskupiej.

Biskup Jerzy Ablewicz utworzył 132 nowe parafie, a także wiele rektoratów. Mimo przeszkód czynionych ze strony władz państwowych, za jego rządów w diecezji podjęto budowę kilkuset kościołów i domów katechetycznych.

Arcybiskup Jerzy Ablewicz zmarł w rezydencji biskupów tarnowskich na chorobę nowotworową  31 marca 1990 r. Spoczywa w podziemiach Bazyliki Katedralnej. Imię arcybiskupa Jerzego Ablewicza nosi Klub Inteligencji Katolickiej w Tarnowie, jedna z tarnowskich ulic, a także fundacja, która co roku przyznaje stypendia uzdolnionej młodzieży.

Program Konferencji  pod hasłem:

„ODDANY WSPÓŁPRACOWNIK RZYMSKICH KONGREGACJI”

25. rocznica śmierci abpa Jerzego Ablewicza

Tarnów, 15 kwietnia 2015 r., godz. 17.00

Wprowadzenie

ks. dr hab. Janusz Królikowski, prof. UPJPII, dziekan WTST

Słowo wstępne

bp dr Andrzej Jeż, biskup tarnowski

Natura relacji Kościołów partykularnych ze Stolicą Apostolską. Refleksje historyka

bp prof. dr hab. Jan Kopiec, biskup gliwicki

Ogólnokościelny wymiar posługi abpa Jerzego Ablewicza

ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut, dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego (UPJPII)

Informacja o pracach nad bibliografią dotyczącą abpa Jerzego Ablewicza

ks. dr Andrzej Dudek, WTST

Informacja o zasobie archiwalnym dotyczącym osoby i posługi abpa Jerzego Ablewicza

ks. dr Stanisław Tokarski, dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie

Wspomnienie współpracownika

ks. dr Władysław Kostrzewa, protonotariusz apostolski, wikariusz sądowy