Pytanie 25: Którzy z proroków szczególnie głoszą prawdę o Bogu Ojcu?

publikacja 15.04.2015 12:02

Są nimi Ozeasz, Jeremiasz i Izajasz.

Zwycięzcą studium z 22 marca 2015 roku została Elżbieta Grabowska. Gratulujemy!