Tu gdzie chrzcił św. Wojciech

Grzegorz Brożek

dodane 28.04.2015 11:42

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Staszkówki ufundowały do kościoła parafialnego figurę św. Wojciecha.

Tu gdzie chrzcił św. Wojciech Ufundowana przez KGW figura św. Wojciecha Grzegorz Brożek /Foto Gość

Figura poświęcona została w czasie odpustu parafialnego ku czci św. Wojciecha.

- To był pomysł Koła Gospodyń Wiejskich, by ufundować figurę, jako wotum wdzięczności za opiekę nad parafią. Ich pomysł. Panie same z tym przyszły do mnie. Pomysł zaakceptowaliśmy i dziś cieszymy się, że już ją mamy - mówi ks. Krzysztof Jarmuła, proboszcz parafii.

Metrowej wielkości figurę św. Wojciecha umieszczono na drewnianym postumencie, do którego można wsunąć uchwyty i nosić figurę na procesjach.

- Jednak także znajdziemy dla niej miejsce na stałe w kościele, by była wyeksponowana - dodaje proboszcz. 

Nad stawkiem obok kościoła parafialnego znajduje się kamienna figura św. Wojciecha, która została ufundowana przez pochodzącą ze Staszkówki rodzinę Juszczyków z USA . To było dotąd jedyne miejscowe wyobrażenie patrona parafii.

Św. Wojciech jest poza tym związany historycznie, czy raczej legendarnie z miejscową wsią, bo, jak głosi legenda, św. Wojciech w drodze do Prus, przechodząc przez wieś, nauczał i chrzcił pogan. Źródełko z „cudowną wodą”, z którego św. Wojciech czerpał wodę do chrztu, znajduje się na posesji pana Marka Wąsowskiego za plebanią.