Formacja, a nie akcja

ks. Zbigniew Wielgosz

publikacja 25.06.2015 10:36

Wojnicka kolegiata należała do młodych, którzy będą animatorami i wolontariuszami ŚDM.

Zapisy do wolontariatu ŚDM Zapisy do wolontariatu ŚDM
ks. Zbigniew Wielgosz /Foto Gość

W wojnickiej kolegiacie odbyło się dekanalne spotkanie młodzieży. Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz Jan Gębarowski, a homilię wygłosił ks. Tomasz Rąpała, który uczestniczył w Światowych Dniach Młodzieży w Rio. Na zakończenie Eucharystii parafialni animatorzy ŚDM zaprezentowali się swoim rówieśnikom. Otrzymali m.in. flagi Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w przyszłym roku w Krakowie.

– Spotkaniem młodzieży chcemy rozpocząć w dekanacie wojnickim bezpośrednie przygotowanie do ŚDM w Krakowie. Dziś przez modlitwę, świadectwa i zabawę. Zaprosiliśmy na to spotkanie parafialnych animatorów i młodzież z całego dekanatu. Dzisiaj jest również okazja do zapisania do wolontariatu i złożenia deklaracji o przyjęciu młodych ze świata w rodzinach. Świadomość o ŚDM wyraża się w tym, że ludzie wiedzą, że takie coś jest i że będzie w Krakowie, ale jak to może wyglądać – już nie. Dlatego naszym zadaniem jest informować i promować Światowe Dni Młodzieży – mówi ks. Jakub Jasiak.

Animatorzy parafialni przeszli już szkolenia związane z ŚDM. – Poznaliśmy historię Światowych Dni Młodzieży, jak organizować swój czas, jak aktywizować młodych, jak przekazywać im swoją wiedzę – mówi Małgosia z Grabna, parafialna animatorka ŚDM.

Maciej z Wielkiej Wsi i Leonard z Olszyn, parafialni animatorzy w swoich parafiach, też otrzymali pamiątkowe flagi.

– Być animatorem? To przede wszystkim prowadzić grupy młodzieżowe, włączać rówieśników w organizację Światowych Dni Młodzieży w parafii. W Wielkiej Wsi mamy kilka grup, które skupiają młodych, więc będzie z kim pracować – mówi Maciek.

Leonard z Olszyn podkreśla, że udział w szkoleniach dał orientację, jak kontaktować się z mediami, jak troszczyć się o sprawy finansowe. – W mojej parafii grupa młodzieżowa dopiero się zawiązuje, ale mamy narzędzia i umiejętności, by taką grupę tworzyć. Chodzi też o to, żeby to nie była jednorazowa akcja, ale formacja, która będzie trwała także po Światowych Dniach Młodzieży. Chcemy ich ideę przekazywać coraz większej liczbie osób – mówi animator z Olszyn.

Młodzi wysłuchali również świadectwa ks. Tomasza o spotkaniu w Rio. Mieli także okazję do zapisania się do wolontariatu ŚDM. – Mamy 40. chętnych, którzy będą nam pomagać w organizacji tygodnia misyjnego ŚDM w naszym dekanacie – mówią animatorzy z Wojnicza.

Na zakończenie spotkania zagrał i zaśpiewał dla wszystkich zespół „Wzgórze Syjon”.