Bochnia szuka rodzin zastępczych

ak

publikacja 31.07.2015 21:26

Aby nią zostać, trzeba mieć otwarte serce i widzieć potrzeby dzieci pozbawionych rodzicielskiej troski.

Oprócz troski i opieki dzieci przede wszystkim potrzebują miłości Oprócz troski i opieki dzieci przede wszystkim potrzebują miłości
Joanna Sadowska /Foto Gość

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni - organizator rodzinnej pieczy zastępczej - zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla kandydatów na rodzinę zastępczą. Rozpocznie się ono na przełomie września i października i potrwa ok. 3 miesięcy. Zajęcia będą odbywać się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Bochni (ul. Karolina 14D) .

Kandydaci do sprawowania funkcji rodziny zastępczej powinni spełniać następujące warunki: dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, pozostają w związku małżeńskim lub są osobami samotnymi, nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona, wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego, nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych, stan zdrowia pozwala im na właściwą opiekę nad dzieckiem, przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, w przypadku kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Osoby spełniające powyższe wymagania i chcące zostać rodziną zastępczą proszone są o kontakt z pracownikami zespołu ds.pieczy zastępczej osobiście lub telefonicznie - ul. Windakiewicza 9/5 (pokój nr 6) w Bochni  w godzinach: poniedziałek 8-13, wtorek-piątek 7.30-13 (tel. 14/611 97 42).

Nabór chętnych trwa do 20 sierpnia.