Prałat z Wielogłów

ks. Zbigniew Wielgosz /Foto Gość

publikacja 08.08.2015 12:48

Ks. Kazimierz Starzec został Kapelanem Jego Świątobliwości.

ks. prał. Kazimierz Starzec ks. prał. Kazimierz Starzec
ks. Zbigniew Wielgosz /Foto Gość

Papież Franciszek wyróżnił kolejnego księdza z duchowieństwa diecezji tarnowskiej. Tytuł Kapelana Jego Świątobliwości otrzymał ks. Kazimierz Starzec, wieloletni proboszcz parafii w Wielogłowach k. Nowego Sącza, budowniczy tamtejszego kościoła parafialnego oraz kaplicy w Woli Kurowskiej.

Wyróżnienie wręczył ks. prał. Kazimierzowi Starcowi bp Andrzej Jeż podczas głównej uroczystości odpustowej ku czci Przemienienia Pańskiego, która odbyła się 6 sierpnia w Nowym Sączu przy bazylice św. Małgorzaty.

Ks. Kazimierz Starzec święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 1967 roku w Tarnowie z rąk bp. Jerzego Ablewicza. Pracował jako wikariusz w parafiach w Trzetrzewinie, Gorlicach oraz w tarnowskiej katedrze. W 1983 roku został mianowany proboszczem wspólnoty w Wielogłowach. Obecnie jest na emeryturze.