Parafia - nasz dom

GB

publikacja 09.08.2015 12:53

Parafia Kicznia koło Łącka obchodziła 30. rocznicę erygowania. Z tej okazji sprawiła sobie również prezent.

Parafia - nasz dom Biskup Andrzej Jeż poświęcił kaplicę cmentarną w parafii Kicznia Grzegorz Brożek /Foto Gość

Uroczystości rocznicowe odbyły się 8 sierpnia pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża. Pasterz Kościoła tarnowskiego celebrował Mszę św. w kościele parafialnym, a na jej zakończenie poświęcił kaplicę cmentarną na leżacej tuż obok świątyni nekropolii.

- Ja jestem w ciągu tych 30 lat czwartym proboszczem. Pierwszym był ks. Marian Wójcik, który z parafianami budował kościół. Potem był krótko ks. Jerzy Pawlak, po nim przez 18 lat proboszczował ks. Stanisław Tworek. Teraz, czwarty rok, czynię to ja - mówi ks. Zdzisław Socha, proboszcz parafii.

Rocznicy istnienia parafii towarzyszy wystawa fotograficzna dokumentująca minione 30 lat.

- Mamy trochę zdjęć prezentujących parafię i kościół. Jest wiele fotografii przedstawiających najważniejsze wydarzenia, ale też udało się dotrzeć do zdjęć archiwalnych z czasów, kiedy ludzie modlili się jeszcze uczestnicząc w Mszy św. na jednym z podwórek, czy też w baraku, który stał tu, obok dzisiejszego kościoła - pokazuje Stanisław Dziedzina, który zorganizował wystawę ponad 120 zdjęć.

Parafia liczy około 800 wiernych, jest jedną z mniejszych w okolicy. - Bardzo chcieliśmy tego kościoła i parafii. Ludzie byli bardzo ofiarni. Mnóstwo własnej pracy włożyliśmy w jej powstanie. Pamiętam, że kiedy jeszcze nabożeństwa odprawiane były w baraku, dużą radość mieliśmy z tego, że mogliśmy go sprzątać, szorować deski. Ale to były nasze deski. Do baraku każdy poprzynosił ławki, jakie miał w domu. Każda ławka była inna, ale to było nasze miejsce. Podobnie, jak ten kościół dziś. Ludzie byli bardzo ofiarni. Kiedy urodziłam trzecie dziecko, to dostałam - taki wtedy się należał - zasiłek porodowy. Ale akurat dach robiliśmy w parafii, to poszedł ten zasiłek na dach. Któregoś roku pieniądze z porzeczek poszły na ołtarz. Tu wszyscy tak ofiarnie podchodzili do tej sprawy, dlatego dziś cieszymy się z naszego kościoła, bo on jest owocem naszej wiary, pracy, wyrzeczeń - opowiada Stanisława Wnęk.

- W czasie dzisiejszej uroczystości bardzo ważny jest wymiar dziękczynienia Bogu, gdyż trud miejscowych parafian został uwieńczony budową tego kościoła. Święcimy dziś też kaplicę cmentarną. Parafia jest wielkim darem Boga, gdyż w niej dokonuje się przez Słowo Boże, sakramenty i miłość zbawienie człowieka. Tu, w kościele i parafii dokonują się bardzo ważne wydarzenia z waszego życia, tu podejmujemy więżące decyzje, tutaj spotykamy się z Bogiem i drugim człowiekiem - mówił biskup Andrzej Jeż.