Oazy życia

js

|

Gość Tarnowski 36/2015

publikacja 03.09.2015 00:15

Jedni dążyli do Ziemi Obiecanej, inni dotknęli miejsc świętych.

 Uczestnicy oazy z Bystrej podczas rozważań stacji Drogi Krzyżowej  Uczestnicy oazy z Bystrej podczas rozważań stacji Drogi Krzyżowej
Joanna Sadowska /Foto Gość

Ostatnie tygodnie wakacji były czasem dla rodzin z Domowego Kościoła. Z myślą o nich zorganizowano rekolekcje drugiego i trzeciego stopnia.

Rodzinny exodus

Oaza drugiego stopnia odbyła się w Bystrej Krakowskiej. Moderatorem był ks. Artur Ważny, dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji tarnowskiej kurii, pomagał mu ks. Krzysztof Kutek, neoprezbiter. – Drugi stopień oazy rodzin to tzw. Exodus, oparty na Księdze Wyjścia Starego Testamentu – mówi Iwona Bernach, która wraz z mężem Andrzejem zorganizowała rekolekcje.– Jadąc do Bystrej, przy drodze napotkaliśmy wielki billboard „Chrystus Cię potrzebuje”. To był sygnał, że zdążamy we właściwym kierunku – opowiada Renata Zagrodzka z Bochni, na oazie pełniąca wraz z mężem Tomaszem funkcję animatora.

– Zawsze, ilekroć jedziemy służyć, dostajemy w zamian dużo więcej. Tak było i tym razem. Na nowo odkryliśmy też Biblię, a pochylanie się nad Księgą Wyjścia sprawiło, że odczytaliśmy ją jako księgę współczesną, nas dotyczącą – dodaje. – Przeżywając rekolekcje, poczuliśmy się zaproszeni do wejścia na drogę do wolności – mówią Edyta i Mateusz Szklarzowie z Krakowa. – Najpierw wraz z Abrahamem, zobaczyliśmy, co jest „Izaakiem naszego serca”, czyli marzeniem, które najbardziej chcielibyśmy, aby Bóg zrealizował. Następnym krokiem było stanięcie wraz z Mojżeszem nad Morzem Czerwonym i głośne wołanie do Boga, bo sami nie mamy mocy, by zostawić nasz Egipt. Kluczowe było przyjrzenie się, jaką drogę przeszedł Chrystus, oraz odczytanie zaproszenia, aby codziennie przechodzić z nim swój exodus – wylicza. Drugi stopień oazy to jeden z pięciu najważniejszych etapów rekolekcji formacyjnych w Domowym Kościele, przez wielu uznawany za najtrudniejszy.

Fundamenty wiary

Kolejny, trzeci stopień formacji rodzin rozpoczął się w Gosławicach koło Tarnowa, a następnie w Ziemi Świętej. Uczestniczyło w nim 48 osób, a ich przewodnikiem był biblista ks. Piotr Łabuda. – Większość małżeństw była w Ziemi Świętej po raz pierwszy. Wróciliśmy do źródeł, dotknęliśmy fundamentów wiary i Kościoła. Umocniliśmy naszą przynależność do Kościoła, uświadomiliśmy sobie, skąd wyrośliśmy, bo tam wszystko się zaczęło dla każdego z nas i dla Kościoła – podkreśla ks. Wojciech Karpiel, współmoderator. Uczestnicy zwiedzili m.in. Jerozolimę, Betlejem, Nazaret i Kanę Galilejską, gdzie odnowili przyrzeczenia małżeńskie. – Byliśmy też na górze Ośmiu Błogosławieństw, na górze Karmel i Tabor – wymieniają Alicja i Marek Machajowie, prowadzący rekolekcje. – Nie było to jednak tylko zwiedzanie, ale przeżywanie programu oazowego w miejscach ważnych dla chrześcijan – dodaje ks. Sylwester Brzeźny, moderator.