Do Kaplicy Łask

xwp, xzw

publikacja 28.09.2015 11:46

Uroczysta procesja zwieńczyła tygodniowy odpust ku czci Matki Bożej Bolesnej w Limanowej.

W procesji uczestniczy wielu wiernych W procesji uczestniczy wielu wiernych
Archiwum parafii

Procesja do Kaplicy Łask przy ul Matki Bożej Bolesnej odbyła się 27 września. Mszy św. na placu obok kaplicy przewodniczył bp Wiesław Lechowicz.

Procesja odbywa się tradycyjnie po zakończeniu tygodniowego odpustu ku czci Matki Bożej Bolesnej, który odbywał się od 15 do 22 września.

Odpust przebiegał pod hasłem: „Matko Miłosierdzia, prowadź nas do swego Syna”. Hasło to zostało zaczerpnięte z bulli Ojca Świętego Franciszka Misericordiae vultus. Tegoroczne uroczystości odpustowe stanowiły duchowe przygotowanie do Roku Miłosierdzia, a także do obchodów 50. rocznicy koronacji Wizerunku Matki Boskiej Limanowskiej, która będzie miała miejsce we wrześniu 2016 roku.

Każdego dnia odpustowej oktawy, przed południem i po południu, przybywały do sanktuarium piesze pielgrzymki z Limanowej, okolicznych miejscowości, a także z dekanatów: limanowskiego, tymbarskiego i ujanowickiego. Najliczniejsza grupa pielgrzymkowa przybyła z Nowego Sącza i Sądecczyzny. Nie brakowało również indywidualnych pielgrzymów, którzy pragnęli oddać pokłon Pani Limanowskiej.

Uroczystości odpustowe rozpoczęły się 15 września, w uroczystość Matki Boskiej Bolesnej. Sumie odpustowej, przewodniczył i homilię wygłosił bp Andrzej Jeż. Na tej Mszy zgromadzili się parafianie, goście, a także piesi pielgrzymi przybyli z „parafii-córek” parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej: Siekierczyny, Sowlin, Starej Wsi i Mordarki. Na wieczornej Mszy św. zgromadzili się nauczyciele i wychowawcy. W tym dniu kazania głosił ks. Stanisław Wszołek.

W środę 16 września, rano w bazylice zgromadzili się uczniowie. Suma odpustowa zgromadziła Straż Honorową Najświętszego Serca Pana Jezusa i Czcicieli Najświętszego Sakramentu. Wieczorem przybyli pracownicy Służby Zdrowia, którzy wysłuchali nauki wygłoszonej przez ks. Stanisława Kowalika, który głosił w tym dniu kazania.

Czwartek – 17 września był dniem Bractwa Matki Boskiej Bolesnej, którego członkowie zgromadzili się na sumie odpustowej. Wieczorem przybyli przedsiębiorcy, „świat pracy” i bezrobotni, a także członkowie Akcji Katolickiej. W tym dniu kazania głosił ks. Janusz Królikowski.

18 września, w piątkowe przedpołudnie w kościele zgromadzili się chorzy, niepełnosprawni, renciści, emeryci i opiekunowie chorych, by wysłuchać homilii wygłoszonej przez bp. Władysława Bobowskiego. Po Mszy św. zostało udzielone specjalne błogosławieństwo chorych, a także rozdano poświęcone bułeczki Matki Boskiej Bolesnej. Popołudniowe kazania głosił ks. Wojciech Gałda, który mówił również do Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, zgromadzonej na wieczornej Mszy św.

Sobota, 19 września, była młodzieżowym dniem odpustu. Przed południem Liturgiczna Służba Ołtarza, Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, Dziewczęca Służba Maryjna oraz Wincentyńska Młodzież Maryjna wysłuchała kazania ks. Grzegorza Rzeźwickiego. Po południu na Mszę św. przybyli pielgrzymi Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej z Limanowszczyzny (grupa nr 15), a także z Sądecczyzny (grupy nr 20 i 22) oraz członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Ruchu Czystych Serc. Kazanie głosił ks. Stanisław Śliwa. Po Eucharystii, w bazylice odbył się koncert zespołu Genezareth z Wyższego Seminarium Duchowego w Tarnowie. Trwające później czuwanie modlitewne zakończyło się Mszą św. o godz. 24.

Niedziela 20 września stanowiła centralną uroczystość odpustową. Kazania podczas Mszy św. głosił ks. Antoni Żurek. Uroczysta suma odpustowa o godz. 11 zgromadziła parafian i licznych pielgrzymów. Przewodniczył jej i kazanie wygłosił Arcybiskup Henryk Nowacki. Pobłogosławił także przyniesione przez pielgrzymów wieńce dożynkowe, będące podziękowaniem za udane zbiory. Po południu Ksiądz Arcybiskup przewodniczył Mszy Świętej dla wspólnoty Romów, podczas której wygłosił kazanie i udzielił sakramentów świętych.

21 września w poniedziałek, rano w bazylice zgromadziła się młodzież ze szkół średnich. Na Mszy Świętej przedpołudniowej zgromadzili się członkowie Róż Żywego Różańca a wieczorem przybyli członkowie Grupy Modlitewnej Świętego Ojca Pio, Grupy Brewiarzowej, Kół Koronkowych i Towarzystwa Przyjaciół WSD w Tarnowie. Kazania w tym dniu głosił ks. Marcin Kokoszka.

Wtorek 22 września w limanowskim sanktuarium był dniem błogosławieństwa rodziny i dzieci. Przedpołudniowej sumie przewodniczył i kazanie wygłosił O. Alojzy Piotr Pucia. Mszy Świętej na zakończenie odpustu przewodniczył Biskup Stanisław Salaterski.

W niedzielę 27 września odbyła się procesja z kościoła limanowskiego do Kaplicy Łaski przy ul. Matki Boskiej Bolesnej. Na placu obok kaplicy została odprawiona Msza Święta, której przewodniczył i homilię wygłosił Biskup Wiesław Lechowicz.

W Kaplicy Łaski pierwotnie przebywała figura Matki Boskiej Bolesnej przed przeniesieniem jej do kościoła parafialnego w Limanowej. Tradycja pielgrzymowania z świątyni do kaplicy sięga czasów, gdy w XVI w. Figura została przywieziona z Węgier. Później również kilkakrotnie wędrowała tą drogą, m. in. na zakończenie misji świętych (1743 r.), a także gdy zapadła decyzja o przeniesieniu jej na stałe do limanowskiej świątyni (1753 r.).

Gdy w 1769 r. w pożarze miasta spłonął kościół, Figura przebywała w kaplicy do czasu wybudowania nowego kościoła w 1773 r. W XIX w. według przekazów procesja pokutna z Figurą Matki Boskiej Bolesnej uratowała miasto od rozlewu krwi podczas rabacji chłopskiej, a także po urządzonej procesji podczas epidemii cholery, zaraza szybko ustąpiła.

Figurę noszono także podczas Dni Krzyżowych, by uprosić lepsze urodzaje. W XX w. procesje do kaplicy odbywały się w latach jubileuszowych 1900 i 1933. Po koronacji Cudownej Figury w 1966 r. ruch pielgrzymkowy pomiędzy kościołem w Limanowej a kaplicą wzrósł. Jednak prawie niemożliwym było uzyskać zezwolenie na oficjalne procesje, dlatego początkowo niewielkie grupy po centralnej uroczystości odpustowej udawały się w procesji bez krzyża i uroczystej oprawy, a z czasem zaczęto zabierać chorągwie i feretrony.

W czasach proboszczowania ks. Ludwika Kowalskiego w centralną uroczystość celebrowano Mszę Świętą o godz. 16.00 przy Kaplicy Łaski. Odprawiana była przez zaproszonego kapłana, a zwyczajem było że najmłodszy stażem wikariusz parafii limanowskiej głosił kazanie.

Procesje do Kaplicy Łaski związane z wrześniowym odpustem zainicjował proboszcz ks. Józef Poręba. Wtedy to oddzielono tę procesję od centralnych obchodów i przeniesiono ją na pierwszą niedzielę po zakończeniu oktawy odpustowej, czyli po 22 września. Było to rozwiązanie, które umożliwiało uczestnictwo w tej uroczystości większej rzeszy wiernych. Tradycja procesji nadal trwa. Biorą w niej bardzo liczny udział zarówno parafianie, jak i pielgrzymi z okolicznych miejscowości.

Procesja podąża z limanowskiej Bazyliki, przez Rynek i ul. Matki Boskiej Bolesnej do Kaplicy. Za krzyżem podążają ministranci i lektorzy, członkowie Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci, Dziewczęca Służba Maryjna, Wincentyńska Młodzież Maryjna, panie niosące feretrony, panowie z chorągwiami, poczty sztandarowe, chórzyści, orkiestra parafialna, siostry zakonne, alumni I roku Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, kapłani oraz osoby niosące Figurę Matki Boskiej Bolesnej, a następnie wszyscy wierni.