Uwaga! Nie przesłodzić!

GB

publikacja 30.09.2015 19:10

W Gródku nad Dunajcem odbyło się 30 września XX Forum Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

Uwaga! Nie przesłodzić! Na forum swoją szkołę prezentowały uczennice Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łabowej. Grzegorz Brożek /Foto Gość

W dorocznym spotkaniu wzięli udział dyrektorzy szkół i placówek wychowawczym im. Jana Pawła II, katecheci, wychowawcy, przedstawiciele organów prowadzących. 

- Wrześniowe spotkanie w Gródku nad Dunajcem jest dla nas czasem programowania pracy na najbliższy rok w ramach rodziny szkół. Jest również niezbędnym czasem formacji. Niezbędnym, bo spuścizna i przykład Jana Pawła II jest ciągle niezgłębiony - mówi Halina Węgrzyn, szefowa Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. 

Uczestnicy spotkania w Gródku wymieniali się doświadczeniami, jak wychowywać do patriotyzmu. Zastanawiali się nad rolą rodziny w wychowaniu oraz wyzwaniami, które stoją przed szkołą.

- Chcemy zastanowić się, czy idziemy we właściwą stronę, czy pracując z dziećmi i młodzieżą jesteśmy w stanie choć w części wykorzystać ten potencjał, który daje nam patron - tłumaczy Halina Węgrzyn.

Obecnie do rodziny należy już prawie 80 placówek z całej diecezji. - Taki patron to wyzwanie, zadanie. Minęły czasy, w których można by oczekiwać splendoru, który spłynie na szkołę po wyborze na patrona Jana Pawła II. Dziś taki wybór to początek ciężkiej pracy - mówi Halina Węgrzyn. 

- Jan Paweł II to jest trudny patron. A młodzi na co dzień uciekają od tego, co jest trudne, wymagające. Żyją w chaosie, bałaganie, są zagubieni. Naszą rolą jest pokazać im wartości, być przy nich, kiedy dokonują wyborów, wspierać ich - przekonuje Wiesław Wójcik, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku.

Mówi także, że trzeba uważać, żeby w pracy wychowawczej nie przesłodzić, by nie zrobić z Jana Pawła II cukierkowego patrona, by nie iść w patos, bo takie podejście młodych raczej odstręcza.

- Nie lubią, gdy mówiąc o papieżu, buja się w obłokach. Czasem nawet pytają, co mają zrobić z takim patronem. Zachęcamy do rzeczy najprostszych. Pomódl się do niego, masz orędownika, których młodych rozumie jak mało kto - opowiada W. Wójcik.

Jednak zdaniem dyrektora podstawowe zadanie pedagogów to jest mniej mówić, a żyć dobrze i być świadkiem wartości.

- Porażką byłoby zachęcać do naśladowania papieża i jednocześnie własnym życiem przeczyć tym słowom. Młodzież zaraz dostrzeże fałsz, zgrzyt. Właśnie dlatego mówimy, że Jan Paweł II to trudny patron - dodaje.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., którą dla ponad 100 uczestników spotkania odprawił bp Andrzej Jeż.

- Jan Paweł II, jego wiara i jego postawa wpłynęła na oblicze świata w czasie, kiedy pełnił swoją posługę. Wpływa również teraz. Ważne, że był świadkiem tego, co głosił. Uderzała u Jana Pawła II harmonia spójności, żelazna konsekwencja myśli i czynów. Nie było zgrzytów. Ta droga, którą on szedł, jest otwarta także dla nas - mówił biskup Andrzej Jeż w homilii.

Po Eucharystii uczestnicy spotkania wysłuchali prelekcji ks. Artura Ważnego, dyrektora Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji tarnowskiej Kurii.

W czasie spotkania swoje osiągnięcia prezentowało Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łabowej.