Teologia ma w sobie siłę

GB

publikacja 15.10.2015 09:30

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Sekcja w Tarnowie zainaugurował kolejny rok akademicki.

Teologia ma w sobie siłę Dziekan Wydziału Teologicznego UP JPII w Krakowie Sekcja w Tarnowie, ks. prof. Janusz Królikowski wręczył indeksy nowym studentom Grzegorz Brożek /Foto Gość

Inauguracja odbyła się w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po odśpiewaniu hymnu „Gaude Mater Polonia” dziekan wydziału ks. dr. hab. Janusz Królikowski powitał zaproszonych gości i wygłosił krótkie sprawozdanie z minionego roku.

– Mamy za sobą trudny – nie można tego ukrywać – chociaż owocny rok akademicki. Trudności dotykają właściwie wszystkie uczelnie, a są na ogół związane ze spadkiem liczby studentów, którego powody są bardzo różnorodne i złożone. Problem ten dotyczy także naszego wydziału, co stawia nam rozmaite wyzwania, zwłaszcza w dziedzinie organizacji studiów i spełniania wymogów ustawowych dotyczących systemu i jakości kształcenia. Na razie wszystko udało się pomyślnie rozwiązać, co jest efektem całorocznego namysłu organizacyjnego. Mamy nadzieję, że osiągnięta stabilizacja będzie trwała. Wydział jest dobrem Kościoła tarnowskiego, tak na niego patrzymy i w takiej perspektywie chcemy kontynuować jego działalność – mówi ks. dr hab. Janusz Królikowski.

Wszystkim wykładowcom i pracownikom ksiądz dziekan podziękował za miniony rok pracy, zwłaszcza dydaktycznej, a za całokształt trudu wszystkim tym, którzy przeszli na emeryturę. Jednocześnie powitał nowych pracowników. Poinformował również, że kadra rozwija się o czym świadczą zyskiwane stopnie i tytuły akademickie, a także przyznawane nagrody uczelniane. W ostatnim roku stopień doktora habilitowanego uzyskał ks. Stanisław Garnczarski, który w trakcie inauguracji, zgodnie z tradycją, jako najmłodszy stażem habilitowany wygłosił wykład inauguracyjny. 

– Mamy obecnie studiujących na Wydziale 190 kleryków, 47 studentów świeckich i 29 studentów studiujących na podyplomowych studiach z etyki – informuje prodziekan wydziału ks. dr. hab. Marek Kluz.

Nowi wykładowcy odebrali z rąk biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża nominacje, a nowi studenci złożyli przyrzeczenia i odebrali z rąk ks. Królikowskiego swoje indeksy. 

Jak zauważył w słowie wstępnym ks. Królikowski, przed teologią stoją dziś istotne wyzwania. - Teologia jest pełnoprawną dyscypliną naukową, która służy Kościołowi i społeczeństwu, tak jak każda inna nauka. Ma swoją naturę i metodę, a to określa jej status naukowy. Ten fakt stale będziemy musieli przypominać, wobec usiłowań zmierzających do jej zmarginalizowania. Myślę, że w celu bronienia statusu i znaczenia teologii w większym stopniu musimy dzisiaj podkreślać oraz pokazywać jej funkcję społeczną i kulturową – uważa.

Siła kulturotwórcza teologii wynika przede wszystkim z tego, że kieruje człowieka do Boga i pokazuje jak dojść do wspólnoty życia z Nim. Przybliżając człowiekowi Boga, teologia otwiera przed nim najszerszy horyzont myślenia i działania. Bóg nie zawęża ludzkiego horyzontu, jak można dzisiaj niejednokrotnie słyszeć – otwiera horyzont racjonalności i horyzont wolności, a więc te dwa horyzonty, które decydują o „jakości” duchowej człowieka, która wyraża się potem w czynie ludzkim.

– To poszerzenie horyzontu jest dzisiaj konieczne, gdy stajemy wobec wydarzeń, które za starożytnym filozofem-poetą Lukrecjuszem, można streścić prostym zdaniem: Moenia mundi discedunt. Zwaliły się mury starego świata. Dzisiejsza Europa z punktu widzenia kulturowego nie jest już Europą sprzed roku. (…) Mamy dokoła chaos ideowy, bezradność polityków, a ludzie, zupełnie słusznie, czują się niepewnie. Mamy do czynienia z tym, co liturgia mszalna nazywa „zamętem”, prosząc Boga, aby nas od niego zachował. Nie możemy zapomnieć, że właśnie jedynym sposobem jego pokonania jest powrót do Boga – uważa ks. Janusz Królikowski.