Józef Komarewicz

BS

publikacja 31.10.2015 22:22

Tarnowski poeta i dziennikarz. Prezes Rady Oddziału Tarnowskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich. Zmarł 28 VIII 2015 roku.

Józef Komarewicz Józef Komarewicz
tarnowskikurierkulturalny.pl

Józef Komarewicz (ur. 21 stycznia 1955 r. w Tarnowie). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Podyplomowego Studium Dziennikarskiego przy Instytucie Filologii Polskiej UJ. Jako poeta debiutował na łamach "Magazynu Studenckiego" (Kraków). Był redaktorem naczelnym "Metalowca Tarnowskiego", pracował jako dziennikarz tygodnika "Temi" oraz tygodnika "Tarnowskie Echo Magazyn Informacyjny" i w zespole redakcyjnym miesięcznika "Okolice".

Swoje utwory publikował m.in. w Magazynie Kulturalnym, Tygodniku Kulturalnym, Miesięczniku Literackim, Życiu Literackim.

Założyciel grupy poetyckiej "Obserwatorium" (1985). W 1985 r. opublikował "Zarys działalności Tarnowskiego Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy przy Młodzieżowej Agencji Kulturalnej ZW ZSMP w Tarnowie w l. 1975-1985". Współautor "Przewodnika po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa: lata wojny 1939-1945 r.". W 1995 r. opublikował książkę "Pisać czy kłaniać się burmistrzowi: "ściąga" dla dziennikarzy prasy sublokalnej. Współautor "Encyklopedii Tarnowa".

Prezes Rady Oddziału Tarnowskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich. Był specjalistą public relations w Firmie Marketingowej Hektor sp. z o.o. w Tarnowie. Sekretarz redakcji „Odwetu” w Połańcu. Należał do Stowarzyszenia "Media Polanie" z siedzibą w Tarnowie. Redaktor społecznościowego serwisu informacyjnego wiadomosci24.pl.

Na podstawie: Wikipedia