Ppor. Jan Wiśniowski

BS

publikacja 30.10.2015 11:00

Żołnierz AK. Był najstarszym kombatantem powiatu dębickiego. Miał 96 lat. Zmarł 5 V 2015 roku w Gumniskach, gdzie mieszkał całe życie.

Ppor. Jan Wiśniowski

Był ułanem, żołnierzem kampanii wrześniowej. Po klęsce września 1939 r. wrócił do rodzinnej wsi, gdzie został zaprzysiężony do podziemnej armii, w plutonie Gumniska, którym dowodził Zbigniew Lazarowicz „Bartek”. W sumie tworzyło go 109 mieszkańców Gumnisk i Braciejowej, był to najsilniejszy liczebnie oddział AK w całym obwodzie. W akcji Burza w sierpniu 1944 ze względu na brak uzbrojenia wzięło udział tylko 39 partyzantów tego oddziału. Brali oni udział m.in. w walkach na Kałużówce.

Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Gumniskach.