Tadeusz Zengel

BS

publikacja 30.10.2015 11:30

Działacz pierwszej Solidarności, więziony w 1982 roku, artysta nieprofesjonalny związany ze Stowarzyszeniem Civitas Christiana. Zmarł 25 X 2015 roku.

Tadeusz Zengel

Tadeusz Zengel, pracownik ZNTK, był sądzony w marcu 1983 roku przed sądem wojskowym w Krakowie  w procesie ośmiu działaczy "Solidarności" z ZNTK i Nowosądeckiego Kombinatu Budowlanego. Zostali aresztowani za kontynuowanie działalności podziemnej polegającej na wydawaniu i kolportowaniu konspiracyjnych "Wiadomości Nowosądeckich". Drukarnia "Wiadomości" znajdowała się w jednej z wież bazyliki św. Małgorzaty. Na procesie Tadeusz Zengel otrzymał wyrok czterech lat więzienia w zawieszeniu na rok i wysoką grzywnę.

Na emeryturze udzielał się w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych, rzeźbiarz (rzeźby o tematyce sakralnej), związany z grupą twórców „Konary”, wywodzących się z ZNTK, którzy wystawiali swoje prace w Civitas Christiana.

W 2012 roku Tadeusz Zengel został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Wolności i Solidarności, nadanym na wniosek prezesa IPN za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w PRL.

Msza św. żałobna została odprawiona 28 października w bazylice św. Małgorzaty.  Zmarłego pożegnały delegacje Solidarności, twórcy z Civitas Christiana i KiK.