Podegrodzkie "Powązki"

GB

dodane 03.11.2015 12:00

W ostatnich latach na cmentarzu w Podegrodziu zaszło wiele zmian. Stare pomniki i krzyże odzyskały swój dawny, piękny wygląd.

Podegrodzkie "Powązki" Odnowiony w tym roku został m.in. pomnik nagrobny ks. Jana Oleksika Archiwum

- Do podjęcia kolejnych działań mających na celu przywrócenie dawnego blasku zabytkowym obeliskom, przyczynił się fakt, iż Podegrodzie obchodziło w ubiegłym roku swój jubileusz 1000-lecia istnienia parafii - mówi Leszek Konstanty ze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Sądeckiej”

Niewielka, lecz jakże istotna część milenijnej historii Ziemi Podegrodzkiej zawarta została w kamiennych posągach i żeliwnych, zdobionych krzyżach. To w nich zachowane zostało świadectwo przeszłych pokoleń - mieszkańców i znamienitych kapłanów - pracujących z poświęceniem dla dobra lokalnej wspólnoty i parafii.

Aby ocalić dla potomnych historyczne ślady naszej chrześcijańskiej tożsamości, należało - i niewątpliwie nadal należy - utrzymywać istniejące, zabytkowe monumenty w jak najlepszym stanie technicznym. Niezawodnymi sposobami przedłużenia żywotności przedmiotów - wykonanych z piaskowca i żeliwa - są okresowe zabiegi renowacyjne.

- Tym razem, zabiegom konserwatorskim na cmentarzu poddano kamienny pomnik ks. Jana Oleksika, którego remont sfinansowany został przez Bank Spółdzielczy w Podegrodziu. Ponadto odnowiono i pomalowano cztery żeliwne krzyże posadowione na postumentach z odnowionego piaskowca. Wiekowe, pięknie zdobione krzyże, zostały odlane w znanej Kuźni Ustroń, działającej nieprzerwanie przez 226 lat - do roku 2008. Jeden - odlany w tej kuźni - krzyż ma szczególną cechę. Widnieje na nim napis INCI -napisany cyrylicą, co może oznaczać, że w miejscu zachowanego krzyża spoczywa osoba, która była katolikiem, wyznawcą obrządku wschodniego - opowiada Leszek Konstanty.

Fundusze na przeprowadzoną renowację pozyskano także od podegrodzkich parafian, a także od rodaków mieszkających w Starym i Nowym Sączu oraz w Krakowie. Udział w finansowaniu renowacji krzyży miała również Parafia i Gmina Podegrodzie. Prace fachowe tj. malowanie artystyczne krzyży i remont dwóch postumentów z piaskowca wykonali bezpłatnie mieszkańcy Podegrodzia. Odnowiony pomnik oraz żeliwne krzyże, odzyskawszy swoją świetność i dawny blask, wyróżniają się w sposób znaczący pośród współczesnych nagrobków podegrodzkiego cmentarza. Niewątpliwie wszelkie przeprowadzone prace konserwatorskie, renowacyjne, kamieniarskie - prowadzone przy ogromnym zaangażowaniu lokalnej społeczności - zmieniły obraz samego cmentarza. Podegrodzkie „Powązki” zlokalizowane na Kucowie, czyli przykościelnym wzgórzu, to zarówno miejsce wiecznego spoczynku, jak również swoista skarbnica historii i pamięci pokoleń zapisanej w kamieniu.