Dziękujemy Ci, Ojcze nasz

bs

|

Gość Tarnowski 48/2015

publikacja 26.11.2015 00:15

Poprzez muzykę, która pochłaniała go bez reszty, starał się przybliżyć ludzi do Boga.

Odsłonięcie tablicy  pamiątkowej ks. Kazimierza Pasionka  oraz nadanie jego imienia Studium  w 50. rocznicę działalności Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ks. Kazimierza Pasionka oraz nadanie jego imienia Studium w 50. rocznicę działalności
Beata Malec-Suwara /Foto Gość

Dążył do tego, by innych rozkochać w muzyce i śpiewie, który tak skutecznie potrafił unieść ludzkie serca ku Bogu – tak o ks. Kazimierzu Pasionku mówił bp Andrzej Jeż, 21 XI w homilii podczas Mszy św. na 50-lecie Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Tarnowie.

Biskup dziękował także organistom za ich posługę oraz tym, którzy przygotowują ich do tej pracy. W ciągu 50 lat działalności przez DSO przewinęło się ponad 1000 uczniów, a prawie 500 otrzymało dyplom uprawniający do gry w czasie liturgii w świątyniach katolickich. Podczas uroczystości bp Jeż odczytał dekret ustanawiający nadanie DSO imienia ks. Kazimierza Pasionka, jego założyciela i wieloletniego dyrektora. Był on także autorem wielu znanych pieśni kościelnych, m.in. twórcą muzyki do „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz” czy „Com przyrzekł Bogu”. W jubileuszowych obchodach DSO, podczas których bp Jeż ponadto odsłonił i poświęcił tablicę pamiątkową ks. Pasionka, wzięli udział organiści z diecezji tarnowskiej, nauczyciele pracujący w studium, a także rodzina ks. Kazimierza, m.in. jego siostra Aniela Pasionek. W imieniu rodziny ks. Edward Pasionek z diecezji rzeszowskiej dziękował za pamięć o wujku. – To podziękowanie można by oddać słowami pieśni „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”, bo wszystkie dzieła, które ludzkimi są, wychodzą z ręki tego, który jest w niebie – mówił. Opowiedział także, jak kiedyś odwiedził jego parafię misjonarz z Peru. Nie znał polskiego, ale tę pieśń potrafił zaśpiewać.