Rycerze pięciu pól

GB

publikacja 03.12.2015 11:30

Rośnie w diecezji liczba braci, którzy angażują się w działalność Rycerzy Kolumba. Ostatnio powiększyła się Rada nr 16181.

Rycerze pięciu pól Rycerze z Rady 16181 z ks. Czesławem Hausem Grzegorz Brożek /Foto Gość

W tarnowskiej parafii pw. Miłosierdzia Bożego działająca przy tej wspólnocie Rada Rycerzy Kolumba nr 16181 im św. Faustyny przyjęła do swego grona kolejnych kilku braci.

- To jest wielka radość i wielka pomoc w parafii, kiedy funkcjonuje grupa odpowiedzialnych, odważnych mężczyzn, którzy chcą się formować i działać w Kościele i na rzecz wspólnoty - mówi ks. Czesław Haus, proboszcz parafii.

Rada działa od 1 kwietnia 2015 roku. Jednak udało się jej w szybkim tempie stworzyć zespół inicjatywny i może ona samodzielnie przyjmować nowych członków do swojej rady.

Wielkim Rycerzem w zespole jest brat Krzysztof Kulig. - Zależy nam na tym, żeby systematycznie liczba naszych braci rosła. Mamy szereg zadań do zrealizowania na kilku polach. Pomoc, którą ofiarowujemy w parafii ma charakter wszechstronny, organizacyjny, duchowy, finansowy, fizyczny, a jednym z głównych pół naszej działalności we wspólnocie jest praca charytatywna - mówi.

- Angażujemy się w wiele rzeczy. Główne pola działalności to wspieranie Kościoła, działanie na rzecz rodziny, młodzieży, samego zakonu i mamy prowadzić także działalność charytatywną. To staramy się na miarę możliwości robić - dodaje.