Papieski oddział ds. miłosierdzia

bs

|

Gość Tarnowski 08/2016

publikacja 18.02.2016 00:15

Ks. Jan Bartoszek i ks. Michał Dąbrówka zostali misjonarzami miłosierdzia na Rok Jubileuszowy.

 Ks. Jan Bartoszek (z lewej) i ks. Michał Dąbrówka – misjonarze miłosierdzia z diecezji tarnowskiej Ks. Jan Bartoszek (z lewej) i ks. Michał Dąbrówka – misjonarze miłosierdzia z diecezji tarnowskiej
archiwum tarnowskiego Gościa

Ks. Jan Bartoszek jest zastępcą dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego tarnowskiej kurii, asystentem kościelnym AK DT i redaktorem „Materiałów Homiletycznych”. Z kolei ks. Michał Dąbrówka wykłada homiletykę w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Obaj zostali misjonarzami miłosierdzia z naszej diecezji. W Środę Popielcową papież Franciszek spotkał się z ponad 700 misjonarzami miłosierdzia z całego świata spośród 1142, którzy zostali powołani do tej posługi, i w przesłaniu skierowanym do nich wyjaśnił charakter powierzonego im mandatu.

– Jest to znak szczególnej wagi, ponieważ nadaje szczególną cechę Jubileuszowi i pozwala we wszystkich Kościołach lokalnych przeżywać niezgłębioną tajemnicę miłosierdzia Ojca – mówił papież do zgromadzonych kapłanów. – Być misjonarzem miłosierdzia to wielka odpowiedzialność, jaka jest wam powierzana, gdyż domaga się od was, abyście osobiście byli świadkami bliskości Boga i Jego stylu miłowania. Nie na nasz sposób miłowania, który jest zawsze ograniczony i niekiedy sprzeczny z miłością. Jego stylem miłowania i przebaczania jest właśnie miłosierdzie – dodał. Misjonarzom miłosierdzia udzielił także władzy zarezerwowanej jedynie Stolicy Apostolskiej m.in. rozgrzeszania grzechu profanacji Najświętszego Sakramentu, przemocy wobec ojca św., a także grzechu zdrady tajemnicy spowiedzi. Dla ks. Jana Bartoszka posługa misjonarza miłosierdzia wiąże się z wielkim przeżyciem, wyróżnieniem, odpowiedzialnością i zobowiązaniem. – Modlę się o to, abym umiał być świadkiem bliskości Boga i Jego sposobu miłowania, którym jest miłosierdzie. Poranionego przez grzech człowieka możemy doprowadzić do wspólnoty z Bogiem przez świadectwo świętości życia, a nie przez osądzanie. Świętość karmi się miłością i tę cnotę jako misjonarz miłosierdzia ciągle muszę rozwijać w sobie, aby dobrze móc wypełnić powierzone mi przez ojca świętego zadanie – zaznacza. Ks. Michał Dąbrówka mówi, że ta nominacja jest dla niego całkowitym zaskoczeniem. – Dlatego odczytuję ją jako szczególne zaproszenie Boga dla mnie samego, abym nie trwał w zamknięciu, ale tak jak On wychodził do ludzi, aby okazać im Jego miłość i czułość. Szczególnie do tych, którzy są zamknięci w sobie przez swoją biedę i grzech – dodaje. Ks. Michał Dąbrówka został misjonarzem miłosierdzia z rekomendacji Komisji Nowej Ewangelizacji przy Episkopacie Polski. Ks. Jana Bartoszka rekomendował do pełnienia tej posługi biskup tarnowski Andrzej Jeż.