Górale przeciw zaborcy

bs

|

Gość Tarnowski 09/2016

publikacja 25.02.2016 00:15

Tu chłopi pod wodzą organisty i wikarego ruszyli zbrojnie walczyć o naszą wolność i niepodległość.

Na placu przykościelnym zaprezentowana została rekonstrukcja historyczna zrywu Na placu przykościelnym zaprezentowana została rekonstrukcja historyczna zrywu
Piotr Duraj

Mieszkańcy Słopnic, rodzinnej miejscowości Jana Kantego Andrusiewicza, oraz praprawnukowie przywódcy powstania chochołowskiego wzięli udział w obchodach 170. rocznicy powstania chochołowskiego.

– Nasze drogi do niepodległości w XIX i XX wieku przebiegały przez różne insurekcje, powstania, wielkie wojny, nie wszystkie zwycięskie, ale zawsze każda z nich należała do wielkich symboli, dzięki którym budowaliśmy patriotyzm. Tu 170 lat temu wasi przodkowie tę wolność i tę niepodległość wykuwali – mówił Marek Kuchciński, marszałek Sejmu RP, podczas obchodów, które odbyły się 21 lutego w Chochołowie. Dziękował miejscowym, którzy kultywują i troszczą się o tę wielką tradycję, która – jak zaznaczył – była jedną z części dróg do niepodległości. 21 lutego 1846 roku górale z należących wówczas do diecezji tarnowskiej terenów, a więc Chochołowa, Cichego, Dzianisza, Witowa i okolic, pod przywództwem Jana Kantego Andrusiewicza, miejscowego nauczyciela i organisty, oraz wikarego ks. Józefa Leopolda Kmietowicza, wystąpili zbrojnie przeciw władzom austriackim. Władze aresztowały ok. 150 uczestników powstania, wielu trafiło do niewoli. Powstanie, choć krótkie, było pierwszym tak wyraźnym wystąpieniem górali przeciwko zaborcy. 170. rocznicę tych wydarzeń upamiętniono podczas uroczystości zorganizowanej przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, Szkołę Podstawową w Chochołowie przy współudziale sołectwa i OSP Chochołów, miejscowego oddziału Związku Podhalan, parafii Chochołów i Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. W obchodach udział wzięło wielu mieszkańców Chochołowa i okolicznych miejscowości, a także goście, m.in. Marek Kuchciński, marszałek Sejmu RP, parlamentarzyści, posłowie i samorządowcy.