Chwała bohaterom!

xzw

publikacja 01.03.2016 15:54

Regionalne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyły się w Radłowie.

W Mszy św. uczestniczyli reprezentanci grup rekonstrukcyjnych W Mszy św. uczestniczyli reprezentanci grup rekonstrukcyjnych
Dariusz Świątek

Zorganizowało je Koło Prawa i Sprawiedliwości. Na uroczystość zaproszono samorządowców z trzech powiatów brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego. Udział w obchodach wziął także prof. Kazimierz Wiatr, senator RP.

Uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele parafialnym w Radłowie pod przewodnictwem ks. Stanisława Biskupa, proboszcza w Zdrochcu i wicedziekana dekanatu radłowskiego.

– Po Mszy św. przeszliśmy do miejscowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, gdzie została odsłonięta tablica ku czci Żołnierzy AK oraz organizacji Wolność i Niezawisłość. Mieliśmy również okazję wysłuchać prelekcji na temat Żołnierzy Wyklętych, działających na terenie trzech powiatów tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego. W opinii ludzi starszych byli oni nie raz uważani za bandytów i faszystów. Dlatego tym bardziej trzeba odkłamywać historię żołnierzy AK czy WiN, żeby bronić honoru tych, którzy sami bronić się nie mogą – mówi ks. Stanisław Biskup.

Tablicę upamiętniającą żołnierzy AK oraz WiN pobłogosławił ks. Janusz Maziarka, proboszcz par. św. Jana Chrzciciela w Radłowie. – Po II wojnie światowej Polska dostała się z jednej okupacji pod drugą, tym razem sowiecką. Tysiące żołnierzy AK czy innych organizacji nie złożyło broni i dalej walczyło o wolność ojczyzny. Dziś czcimy ich pamięć – mówił Roman Łucarz, starosta tarnowski.